HYVINVOINTIA TYÖPAIKALLE

Ergonomia työssä (1h) - 290 €

Tavoite: osallistuja omaksuu tuki- ja liikuntaelimistölle edullisia tapoja työskennellä sekä ymmärtää ergonomian merkityksen toimintakyvylle.

Epäedulliset työasennot, yksipuolinen ja toistuva kuormitus, hankala työpiste...  Työergonomian moninaiset ongelmat ovat yhteydessä yleiseen sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden syyhyn; tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. Valmennuksessa tutustutaan keinoihin tehdä työtä kehon kannalta kestävämmällä tavalla.

#Työergonomia #Kestävästi töissä #Tuki- ja liikuntaelimistö


Hyvinvointitsemppariksi! (3h) - 490 €

Tavoite: osallistuja hahmottaa liikuntamotivaation perusteet ja löytää keinoja vaikuttaa niihin työyhteisön toimintatapojen ja viestinnän kautta. 

Yhteisöllisyys, vaivattomuus ja innostavuus tempaavat työyhteisön jäsenet mukaan liikkumaan ja edistämään hyvinvointia. Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin harjoitteisiin, toimintatapoihin ja viestinnän keinoihin, joilla yhä useampi työyhteisöstä haluaa aktivoida itseään ja muita.

#Innostaminen #Hyvinvointia työpaikalle #Yhteisö liikkeelle


Voimavaroja työhön (2h) - 390 €

Tavoite: osallistuja arvioi nykyistä arkiaktiivisuuden ja palautumisen tilaansa sekä löytää keinoja edistää näitä yksilöllisesti ja yhteisöllisesti.

Uupumus ja stressi ovat yleisiä, merkittäviä työntekoa haittaavia haasteita. Valmennuksessa tutustaan tehokkaisiin palautumisen keinoihin sekä arkiaktiivisuuden mahdollisuuksiin.

#Arkiaktiivisuus #Palautuminen #Suunnitelma