OPPISOPIMUS PHLU:N TYÖLLISTÄMISPALVELUSSA

Työllistämispalvelussamme on mahdollisuus opiskella esim. liikuntaneuvojaksi, liikuntapaikkahoitajaksi, kiinteistönhoitajaksi tai merkonomiksi. Yhteistyöoppilaitoksia ovat Liikuntakeskus Pajulahti, Suomen Urheiluopisto ja Koulutuskeskus Salpaus.

Liikunnanohjauksen perustutkinto (liikuntaneuvoja) kestää oppisopimusopiskeluna n. 2 vuotta. Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa määritellään opiskeluajan lopullinen kesto. Opiskelu sisältää n. 80% työssäoppimista ja 20% teoriaopintoja.

Opiskelijalla tulee olla työpaikka, joka pystyy tarjoamaan tutkinnon perusteiden vaatimat työtehtävät. Työpaikalla on oltava alan koulutuksen saanut nimetty työpaikkaohjaaja. Oppisopimustyöpaikkoja työllistämispalvelussamme ovat lähinnä urheiluseurat, liikuntajärjestöt ja liikuntakeskukset.

Useimmiten tutkinnot suoritetaan näytöillä, jotka järjestetään opiskelun aikana tai sen päätyttyä. Näytöissä arvioidaan ammatillisia taitoja ja valmiuksia aidoissa tai aidonkaltaisissa työtilanteissa. Tutkintosuoritusten arviointi tehdään kolmikantaisesti eli arvioijina ovat niin työnantajan, opetuksen kuin työntekijänkin edustajat. Myös tutkinnon suorittaja arvioi omaa osaamistaan.

Ammatillisessa perustutkinnossa hyväksytyt tutkintosuoritukset arvioidaan asteikolla tyydyttävä 1, hyvä 2 ja kiitettävä 3. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa tutkintosuoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty.