ERITYISKOHDERYHMILLE

Edullinen ja terveellinen ruokavalio (2h) - 390 €

Tavoite: osallistuja tunnistaa keskeiset terveyttä edistävän ravitsemuksen osatekijät sekä peilaa omia tottumuksiaan niihin.

Terveellistä ravitsemusta pidetään monesti kalliina ja hankalana toteuttaa. Valmennus tarjoaa ratkaisuja tyypillisiin ravitsemuksen haasteisiin.

#Ravitsemus #Edullisuus #Terveellisyys


Hyvinvointia työttömän arkeen (0,5-2h) - 190-390€

Tavoite: osallistuja tunnistaa kokonaisvaltaisen arjenhallinnan merkityksen osana tasapainoista ja merkityksellistä elämää.

Työttömyys voi haastaa yksilön hyvinvointia paitsi taloudellisesti, myös esimerkiksi yhteisöllisyyden ja arvostuksen kokemuksen puutteen kautta. Valmennus tarjoaa työkaluja itsetuntemuksen, arjenhallinnan ja itsensä johtamisen avuksi. 

#Työttömyys #Hyvinvointi #Arjenhallinta


Liikuntaohjelman rakentaminen ikääntyneille (2h) - 390€

Tavoite: osallistuja tunnistaa ikääntymisen fyysisiä vaikutuksia ja osaa ottaa ne huomioon liikuntaohjelman suunnittelussa.

Ikääntyminen tuo mukanaan erilaisia toimintakykyyn liittyviä haasteita. Valmennuksessa paneudutaan siihen, kuinka liikunnalla voidaan ehkäistä ja vähentää näitä haasteita mielekkäällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tutustutaan keinoihin testata omaa toimintakykyä.

#Ikääntyminen #Liikuntaohjelma #Testaaminen