KyläLähtee Liikkeelle -hanke

KyläLähtee Liikkeelle -hankkeen päämääränä on tukea perheiden hyvinvointia ja liikkumista Päijänne-Leaderin alueella. Tavoitteena on lisätä perheiden tietoisuutta liikunnasta ja kehittää uusia toimintatapoja, joita voidaan helposti soveltaa osaksi arkea. Hanke tulee olemaan näkyvillä kylissä, tapahtumissa ja erilaisissa kohtaamisissa, joissa pyrimme levittämään liikuntatietoutta mahdollisimman laajasti.

KyläLähtee Liikkeelle -hankkeen kautta tavoitellaan kokonaisvaltaista hyvinvoinnin parantumista, liikunnallisen aktiivisuuden lisääntymistä ja yhteisöllisyyden vahvistumista. Tavoitteena on saada kyliin aktiivisempia, tuotteliaampia ja onnellisempia perheitä. Hankkeen kesto on kaksi vuotta, päättyen vuoden 2025 lopussa.

Rahoitus hankkeelle on saatu Leader-ryhmältä ja se on osa EU:n maaseuturahoitusta.


Lisätietoja antaa

Hankepäällikkö Marjo Vänskä
marjo.vanska@phlu.fi
041 310 7159