PERUSKOULUUN

Liikunnan lisääminen onnistuu parhaiten koko koulun yhteistyöllä. Tarjoamme koulutusta opettajille, oppilaille, kerho-ohjaajille, koulunkäyntiavustajille ja iltapäivätoiminnan ohjaajille. Järjestämme Nuoren Suomen ja Valon rakentamia koulutuksia tilauksesta kunta- tai koulukohtaisesti haluamananne ajankohtana. Liikunta-aihe sopii hyvin esimerkiksi osaksi Veso-päivää.


Liikkuva koulu työpaja (2-3h)

Miten saamme kaikille työyhteisön jäsenille onnistumisen, innostumisen ja osaamisen tunteen, kun puhumme koulupäivän liikunnallistamisesta? Työpaja haastaa työyhteisöä tarkastelemaan koulu- ja työpäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksia koko kouluyhteisön (oppilaat ja työntekijät) hyvinvoinnin kannalta sekä tuo esille keinoja toiminnan kehittämiseksi. Nykytilanarviointia käytetään kehittämisen välineenä.
Maksuton liikkuville kouluille vuonna 2020.