PERUSKOULUUN

Liikunnan lisääminen onnistuu parhaiten koko koulun yhteistyöllä. Tarjoamme koulutusta opettajille, oppilaille, kerho-ohjaajille, koulunkäyntiavustajille ja iltapäivätoiminnan ohjaajille. Järjestämme Nuoren Suomen ja Valon rakentamia koulutuksia tilauksesta kunta- tai koulukohtaisesti haluamananne ajankohtana. Liikunta-aihe sopii hyvin esimerkiksi osaksi Veso-päivää.

Liikkuva koulu - hyvinvoinnin vuosikello (työpaja 2-3 h)

Työpajan tavoitteena on tukea koulujen aktiivisen toimintakulttuurin vakiintumista ja pitkäjänteistä kehittämistyötä. Työpaja tarjoaa konkreettisia keinoja sekä tukea jäsentää Liikkuva koulu -toimintaa osaksi koulun arkea. Työpajaan osallistuvat koulun henkilökunta ja oppilasedustus.

Koulutuksen teemat:

  • Nykytilan arvioinnin hyödyntäminen oman koulun kehittämistyössä
  • Tutkimus aktiivisen ja hyvinvointia edistävän koulupäivän tukena
  • Koulun hyvinvoinnin vuosikellon suunnittelu
  • Koulutuksessa hyödynnetään toiminnallisen oppimisen työkaluja

Työpaja on tilaajalle maksuton vuonna 2020. Työpajan toteutukseen olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Liikkuva koulu työpaja (2-3h)

Miten saamme kaikille työyhteisön jäsenille onnistumisen, innostumisen ja osaamisen tunteen, kun puhumme koulupäivän liikunnallistamisesta? Työpaja haastaa työyhteisöä tarkastelemaan koulu- ja työpäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksia koko kouluyhteisön (oppilaat ja työntekijät) hyvinvoinnin kannalta sekä tuo esille keinoja toiminnan kehittämiseksi. Nykytilanarviointia käytetään kehittämisen välineenä.
Maksuton liikkuville kouluille vuonna 2020.