Työnantajana on aina yhdistys, niin kauan kuin palkkatukea myönnetään. Työnantajana ei siis ole PHLU. HUOM! Muistettava ilmoittaa yhdistyksen omaa taloutta hoitavalle taholle hankkeen kautta solmituista työsuhteista. Muistettava myös, että hanke hoitaa valtakirjalla yhdistyksen puolesta työsuhteisiin liittyvät vero- ja vakuutusasiat. Näin vältytään sekaannuksilta esim. verottajan kanssa.

Työntekijän edelleen sijoituksessakin työnantajana pysyy alkuperäinen työnantaja eli yhdistys.

LOMAKKEET

Toimimme hankkeessa sähköisesti ja tätä varten tarvitsemme seuraavia lomakkeita:

• PHLU:n jäsenanomus (ei-jäsenille)
• seuratietolomake
• verkkovaltakirja ELO
• verkkovaltakirja LÄHITAPIOLA
• perustiedot lomake LÄHITAPIOLA
• valtakirja valtuutus vakuutustietojen saamiseksi ja vakuutusasioiden hoitamiseksi LÄHITAPIOLA
• tarvittaessa sitoumus palkkauksen omavastuuosuuteen yhdistyksille/yrityksille
• henkilötietolomake työllistettävältä
• työsopimus

HUOM! Hoidamme vain työllistämispalvelussa mukana olevien työntekijöiden työnantajavelvoitteet. Jos yhdistyksellä on omia työntekijöitä, niin yhdistys on itse velvollinen hoitamaan omat velvoitteensa.

TYÖLLISTÄMISTILI

Hankkeeseen osallistuvien yhdistysten on perustettava Osuuspankkiryhmän pankkiin  oma työllistämistili, jonka kautta työllistettyjen palkanmaksu hoidetaan.

1. Yhdistys päättää osallistua Työllisty hyvässä seurassa-hankkeeseen ja avata työllistämistilin. Työllistämistilin avaus maksaa 100 € Osuuspankkiryhmän asiakkaille ja muiden pankkien asiakkaille 200 €.

Alla pöytäkirjanotemalli työllistämistilin avaamiseksi.

2. Yhdistys toimittaa pöytäkirjanotteen Osuuspankin yhteyshenkilö Kati Ulaskalle, kati.ulaska(at)op.fi, jolta saa tarvittavat jatko-ohjeet. Pöytäkirjanotteessa myönnetään työllistämistilille käyttöoikeus hankesihteerille ja tiedonsaantioikeus yhdistyksen edustajalle/edustajille
3. Hanke maksaa työllistämistilin kuukausittaisen palvelumaksun työllistämisajalta ja kolmelta kuukaudelta sen jälkeen
4. Työllistämistiliä käytetään palkanmaksuun ja palkkatuen hakemiseen
5. Mikäli yhdistys haluaa lopettaa työllistämisen ja samalla työllistämistilin on ensin oltava yhteydessä hankesihteeri Marja Pulliseen, marja.pullinen(at)phlu.fi

SÄHKÖINEN ASIOINTI (Suomi.fi valtuudet)

Palkkahallinnossa asiointi eri viranomaistahojen kanssa tapahtuu sähköisesti Suomi.fi valtuuksilla. Tätä varten tarvitsemme työnantajalta seuraavat 13 valtuutta:

• palkkatietojen ilmoittaminen
• palkkatietojen käsittely
• palkkatuen hakeminen
• palvelussuhteeseen liittyvien etuuksien hakeminen
• palvelussuhteeseen liittyvien etuusmaksutietojen katselu
• palvelussuhteeseen liittyvien etuuspäätöstietojen tarkastelu
• tilinumeron ilmoittaminen palvelussuhteeseen liittyvien etuusmaksujen maksamista varten
• työilmoitusten hallinnointi
• työkokeiluilmoitusten ja palkkatukipaikkojen hallinnointi
• työttömyysvakuutusmaksutietojen ylläpito
• ulosottoasioiden maksukieltojen hallinta
• ulosottoasioiden yhteys- ja asiointitietojen muuttaminen
• veroasioiden hoito

Toimintaamme otetaan mukaan vain ne yhdistykset, joilla yllä olevat Suomi.fi asiointivaltuudet ovat kunnossa.

VAKUUTUS
Jokaiselle työnantajana toimivalle yhdistykselle avataan omat vakuutukset työntekijöille, jotka hankkeen kautta on työllistetty.

Tarvittavat vakuutukset:

·       työeläkevakuutus/Työeläkeyhtiö Elo

·       tapaturmavakuutus/LähiTapiola

·       ryhmähenkivakuutus/LähiTapiola

·       työttömyysvakuutus/Työllisyysrahasto

Työtapaturman sattuessa on terveydenhuoltoon ilmoitettava vakuutusyhtiöksi LähiTapiola ja työnantajaksi se yhdistys, missä työtä tehdään. Vakuutusnumeron saa tarvittaessa yksilövalmentajalta.

HUOM! Jos yhdistyksellä on omia työntekijöitä, niin yhdistys on velvollinen ottamaan heille omat vakuutukset.

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUSTA TARKEMMIN
Työllisyysrahasto hakee palkkatiedot Tulorekisteristä y-tunnuksella. Työttömyysvakuutusmaksut laskutetaan kolmen kuukauden välein ja maksu muodostetaan kaikista samalla y-tunnuksella maksetuista palkoista. Vakuutuslasku tulee joko yhdistyksen omaan osoitteeseen tai PHLU:n toimistolle, riippuen kumpi osoitetieto Työllisyysrahastossa on käytössä.

Toimenpidevaihtoehdot laskutuksessa:

1.    Työntekijä vain Työllisty hyvässä seurassa -hankkeen kautta ja lasku on tullut yhdistyksen omaan osoitteeseen > skannatkaa tai postittakaa kaikki paperit PHLU:n toimistolle mahdollisimman pian ja hanke maksaa laskun

2.    Työntekijä vain Työllisty hyvässä seurassa -hankkeen kautta ja lasku on tullut PHLU:n osoitteeseen > hanke maksaa laskun

3.    Työntekijöitä sekä yhdistyksen omia että Työllisty hyvässä seurassa -hankkeen kautta ja lasku on tullut yhdistyksen omaan osoitteeseen > yhdistys maksaa kokonaislaskun ja laskuttaa Työllisty hyvässä seurassa -hanketta sen osuudesta

4.    Työntekijöitä sekä yhdistyksen omia että Työllisty hyvässä seurassa -hankkeen kautta ja lasku on tullut PHLU:n osoitteeseen > Työllisty hyvässä seurassa -hanke maksaa kokonaislaskun ja  laskuttaa yhdistystä sen osuudesta

Jos yhdistyksenne toimii työnantajana, niin vakuutusmaksua muodostuu automaattisesti. Työllisyysrahaston laskut ovat suoraan ulosottokelpoisia ja maksamaton työttömyysvakuutusmaksu voi aiheuttaa merkinnän luottotietoihin.

TYÖTERVEYSHUOLTO
Lain mukaan työnantajan on järjestettävä työntekijälle työterveyshuolto. Työnantajalla voi olla sopimus yksityisen työterveyspalveluja järjestävän yrityksen kanssa. Useimmiten kuitenkin työntekijän terveydenhoito hoidetaan oman asuinalueen terveysasemalla, esim. tarvittaessa sairauslomatodistukset.

Vähimmäisvaatimus työterveyshuollosta on, että työnantajayhdistyksellä on työterveydenhoitosuunnitelma, mikä on laadittu yhteistyössä työterveydenhoitoalan ammattilaisen kanssa.

TYÖLLISTÄMISPALVELUN HALLINNOINTIMAKSU

Hallinnointimaksu sisältää kaiken palkkahallinnon ja siihen liittyvän viranomaisasioinnin sekä henkilökohtaisen yksilövalmennuksen. Maksut laskutetaan kahden kuukauden välein. Lisäksi se laskutetaan täysimääräisenä, vaikka työsuhde olisi alkanut tai loppunut kesken kuukautta.

Hallinnointimaksu on kalenterikuukausittain yhdistyksiltä 60 €/työntekijä ja yrityksiltä 200 €/työntekijä

LASKUTUS
Otamme laskut vastaan ensisijaisesti sähköisesti. 
PHLU:n verkkolaskuosoite on 003710970262. 
Verkkolaskuoperaattori Apix Messaging Oy.

Työllisty hyvässä seurassa-hankkeen tilinumero on 
FI29 5612 1120 4733 65 (OKOYFIHH).

PALKANMAKSU 
Hoidamme työntekijän palkanmaksun ja työnantajana toimivan yhdistyksen työnantajavelvoitteet. Verokortti (myös muutosverokortti) haetaan sähköisesti verottajalta palkkaohjelmaan. 

Työnantaja pidättää oikeuden muuttaa palkkaa, jos työnantajan lakisääteiset maksut muuttuvat tai työnantajana toimiva yhdistys ei saa ilman omaa syytään palkkaan tarvittavia avustuksia.

Palkka maksetaan työntekijälle kerran kuukaudessa. Palkanmaksupäivä on kuukauden viimeinen päivä.

TYÖAIKA 
Työntekijän työaika on pääosin 25 tuntia viikossa (5 tuntia päivässä), tämä ei kuitenkaan sisällä lepoaikaa eli ruokatauko viiden tunnin työpäivässä on työntekijän omaa aikaa. Päivittäinen työaika voi olla korkeintaan 8 tuntia. Työ voidaan tehdä päivittäin klo 6-23 välillä. Mikäli työntekoaika poikkeaa normaalista, työnantajan on ilmoitettava siitä työntekijälle viimeistään edellisellä viikolla.

KORVAUKSET

Yli- ja iltatöistä ei makseta rahallista korvausta, vaan työntekijä pitää ansaitut tunnit vapaina työnantajan kanssa yhdessä sovittuna ajankohtana.

Sunnuntailta ja pyhäpäiviltä tehdyt työtunnit kertyvät kaksinkertaisina, muina päivinä tunti tunnista.

Työnantaja ei edellytä, että työntekijän tulisi käyttää omia työvälineitään töiden hoitamiseksi, joten näistä ei makseta korvausta. 

Työhön sisältyvien matkakulujen korvaamisesta työntekijä ja työnantaja sopivat erikseen.

PALKKA

Palkka on 1456 €/kk. 

PALKKATUKI 
Yhdistys voi saada palkkatukea työttömän henkilön työllistämiseen. 100 % palkkatuki yhdistyksille 1.7.2023 lähtien on max. 2020 €/kk, joka sisältää työnantajakustannukset. Palkkatuesta maksetaan työntekijän palkka, työnantajan sosiaaliturvamaksu ja kaikki lakisääteiset vakuutusmaksut.

OPPISOPIMUS

Teemme yhteistyötä oppisopimuskoulutuksissa mm. Koulutuskeskus Salpauksen, Liikuntakeskus Pajulahden ja Suomen urheiluopiston kanssa.

Hankkeessa on mahdollista työllistämisjakson aikana suorittaa 2. asteen koulutusten perustutkintoja, ammattitutkintoja tai erikoisammattitutkintoja. Mahdollista on suorittaa myös tutkinnon osia.

Oppisopimus on aloitettava työsuhteen alusta lähtien. Palkkatuki oppisopimuksissa on 50 % palkasta. Työnantajakuluja ei hyväksytä palkkatukikustannuksiksi.

TYÖSOPIMUS
Työsopimus on sidottu palkkatukipäätökseen ja sen kestoon.

Työsopimus tehdään työnantajan ja työntekijän välille. Hankkeen työsopimuspohjaan tehtyjä työsopimuksia allekirjoitetaan kolme kappaletta; yksi työntekijälle, yksi työnantajalle ja yksi hankkeelle.

TYÖHÖN PEREHDYTYS
Työnantaja on lain mukaan velvollinen perehdyttämään työntekijän työhön. Perehdyttämiseen liittyy myös työsuojelullisia näkökulmia. Tässä yhteydessä on hyvä korostaa tehtävän vastuullisuutta ja siihen liittyvää moraalista vaitiolovelvollisuutta.

TOIMENKUVA
Työntekijän tehtävänimike ja toimenkuva on kirjattu työsopimukseen. Työllistävä yhdistys päättää itse työntekijän työtehtävistä.

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu edellyttää työnantajana toimivilta yhdistyksiltä, että työntekijät voivat olla PHLU:n käytettävissä muutamana sovittuna päivänä työsuhteen aikana (mm. kuntotestit, lyhytkestoiset koulutukset).

TYÖNJOHTO
Työntekijän työnjohtajana toimii yhdistyksen nimeämä henkilö/henkilöt.

TYÖNSUORITUSPAIKKA
Työnsuorituspaikka on yhdistyksen toiminta-alue, jollei muuta ole sovittu.

TYÖTURVALLISUUS
Työntekijää perehdytettäessä työhön, on työturvallisuusasiat käytävä huolellisesti läpi. Työturvallisuusohjeet on oltava työntekijän nähtävillä.

Työnantaja on velvollinen hankkimaan työntekijälle tarvittavan työvaatetuksen ja suojavarusteet esim. kypärä, kuulosuojaimet, suojalasit, turvajalkineet, käsineet jne.

Turvallinen työyhteisö on yhteisö, missä ei suvaita epäasiallista kohtelua, häirintää tai kiusaamista ja missä edistetään toimivaa vuorovaikutusta

RIKOSREKISTERIOTE
Kaikkien alaikäisten kanssa työskentelevien on näytettävä työnantajalleen rikosrekisteriote. Lisätietoja Oikeusrekisterikeskuksesta.

KOEAIKA
Koeaika on maksimissaan puolet työsuhteen kestosta, mutta enintään kuusi kuukautta. Koeajan kuluessa niin työntekijä kuin työnantajakin voivat purkaa työsuhteen ilman irtisanomisaikaa.

POISSAOLOT
Sairauspoissaoloista ja muista poissaoloista työntekijän on ilmoitettava välittömästi niin työnantajalle kuin omalle yksilövalmentajallekin.

Työntekijän on esitettävä työnantajalle luotettava selvitys työkyvyttömyydestään. Työntekijän sairastuessa voi työnantaja edellyttää, että sairauslomatodistus haetaan jo ensimmäisestä sairauslomapäivästä alkaen. Työntekijän on aina sovittava työnantajan kanssa, milloin sairauslomatodistus on tarpeellinen.

Sairauslomatodistus toimitetaan työnantajalle, kopio yksilövalmentajalle. Yksilövalmentaja toimittaa tiedon palkanlaskijalle.

Palkkaa maksetaan työntekijälle sairastumispäivältä ja sitä seuraavilta yhdeksältä arkipäivältä. Sairausloman jatkuessa yli kymmenen päivää, työntekijä hakee itse Kelalta sairauspäivärahaa sairausloman loppuajalta. Työsuhteen voimassaoloon sairausloma ei vaikuta.

Mikäli sairausloma on kuitenkin yli kuukauden mittainen, palkkatukioikeus katkeaa ja siirtyy käytettäväksi myöhemmin.

Työtapaturmasta johtuvassa poissaolossa ei ole omavastuuaikaa. Palkanmaksu katkeaa välittömästi. Korvausta haetaan vakuutusyhtiöstä (LähiTapiola). Vakuutusnumeron saa yksilövalmentajalta.

Työtapaturman sattuessa on tärkeää laittaa muistiin tapaturman tarkat tiedot: missä, milloin (kellonaika), miten. Tietoja tarvitaan vahinkoilmoitusta täytettäessä. Vahinkoilmoituksen tekee yksilövalmentaja yhdessä työntekijän ja työnantajan kanssa, sen jälkeen korvauksen käsittely siirtyy vakuutusyhtiölle.

Työntekijällä ei ole oikeutta sairausajan palkkaan, jos hän on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.

Viisi yhtäjaksoista selvittämätöntä poissaoloa oikeuttavat työsuhteen purkamiseen.

IRTISANOMISAIKA
Irtisanomistilanteissa noudatetaan työsopimuslakia.

Koeajan kuluessa niin työntekijä kuin työnantajakin voivat purkaa työsuhteen ilman irtisanomisaikaa.

VUOSILOMA
Vuosiloma pidetään työsuhteen aikana ja ajankohta sovitaan työnantajan kanssa. Työntekijälle kertyy vuosilomaa työsuhteissa 2 päivää/kk. Vuosilomapäiviksi lasketaan kaikki arkipäivät, myös lauantait. Vuosiloma voidaan siirtää, jos työntekijä vuosiloman alkaessa tai sen aikana on työkyvytön sairauden tai tapaturman vuoksi. Tästä on ilmoitettava välittömästi niin työnantajalle kuin myös yksilövalmentajalle.

Työsuhteissa ei makseta lomarahaa. 

YKSILÖVALMENNUS
Jokaisella työntekijällä ja työkokeilijalla on oma yksilövalmentaja. Valmennuksen tavoitteena on poistaa työnsaannin esteitä ja parantaa työntekijän työelämävalmiuksia. Valmennus sisältää työpaikkojen ja opiskelumahdollisuuksien kartoittamista sekä ohjeita niin työnhakuun kuin oman fyysisen kunnon kehittämiseenkin. Fyysisen kunnon kehittämisessä tehdään yhteistyötä kuntien liikuntaneuvonnan kanssa.

VAITIOLOVELVOLLISUUS
Työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia. Jos työntekijä on saanut tiedot oikeudettomasti, kielto jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen. Salaisuuden ilmaisseen työtekijän ohella, työnantajalle syntyneen vahingon korvaamisesta on vastuussa myös se, jolle työntekijä ilmaisi tiedot.

Vaitiolovelvollisuus koskee kaikkia työsuhteessa esiin tulleita asioita. Myös asiakkuus - eli keitä asiakkaina tai jäseninä on - kuuluu vaitiolon piiriin.

TYÖTODISTUS
Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada pyynnöstään työnantajaltaan kirjallinen työtodistus. Työtodistus on annettava viipymättä. Työnantaja saa tarvittaessa työtodistusmallin yksilövalmentajalta.

KÄYTTÄJÄYRITYS
Käyttäjäyritys on yritys, johon palkkatuella palkattu työntekijä siirtyy yhdistyksessä työskentelyn jälkeen. Työntekijän työnantajana pysyy kuitenkin yhdistys.