TYÖNANTAJALLE

Työkokeilussa henkilö tutustuu ammatteihin ja työympäristöön käytännössä. Kyseessä ei ole työsuhde, sen ajalta ei makseta palkkaa, eikä se kerrytä vuosilomapäiviä tai eläkettä. Työkokeilija saa useimmiten työttömyysetuuden ja kulukorvauksen. Työkokeilusta ei aiheudu kustannuksia työkokeilun järjestäjälle. Työnantaja järjestää perehdytyksen ja ohjauksen sekä nimeää vastuuhenkilön työkokeilun ajaksi.

Palkkatuella työllistettäessä toimii työnantajana yhdistys. PHLU:n työllistämispalvelu hoitaa työsuhteeseen liittyvän hallinnoinnin työnantajan puolesta yhdistyksen antamalla valtakirjalla (palkkatukihakemus, palkanmaksu ja muut työnantajavelvoitteet). Hallinnoinnista laskutamme työnantajalta 60 euroa/kk/työntekijä.

Työnantaja vastaa työntekijän perehdyttämisestä ja työnjohtotehtävistä työsuhteen aikana sekä työterveyshuollon järjestämisestä. Palkkatukityöllistetyt voivat työskennellä esimerkiksi toimistotehtävissä, huolto-, varasto- tai puutarhatöissä, liikunnanohjaustehtävissä sekä monessa muussa. Palkkatukityöllistämisessä työaika on useimmiten 25 tuntia viikossa.

Työkokeilussa ja palkkatukityöllistämisessä on useita erilaisia mahdollisuuksia. Kysy lisää!