CASE - SALPAUS

Buustia koulutuskeskuksen henkilöstön liikkumiseen

Koulutuskeskus Salpaus lähti mukaan Buusti360-yhteistyöhön vuoden 2022 alussa. Henkilöstön edustajat, mukaan lukien henkilöstösuunnittelija Taru Kontula, törmäsivät Buusti360-konseptiin Liikuntakeskus Pajulahdessa järjestetyssä työhyvinvointiverkostossa, jossa paikallinen liikunnan aluejärjestö oli esittelemässä toimintaansa. Buustin360:n toiminnassa kiehtoi paikallisuus, organisaatiolle sopiva lähestymistapa sekä toiminnan monipuolisuus ja vuorovaikutuksellisuus suunnittelussa ja toteutuksessa.

Alun ihmettelystä kohti innostusta

Buusti360 herätti toiminnan käynnistyessä ihmetystä: ’’Ensiksi kummasteltiin Buusti-nimeä, mutta toiminnan sisällön alkaessa hahmottua, alkoi kuulua innostuneita ja odottavia kommentteja. Pian toiminta ja sen kokemukset myös henkilöityivät pidettyyn ohjaajaamme Veeraan, mikä on selkeä vahvuus toiminnassa’’, Kontula kuvailee. ’’Ihmisten on ollut helppo lähteä mukaan toimintaan, kun ohjaaja on tullut tutuksi ja hänen ammattitaitoonsa luotetaan. Lisäksi hyvät kokemukset ovat saaneet osallistuneita houkuttelemaan mukaan uusia kokeilijoita.’’ 

Salpauksella on Buustin myötä järjestetty erilaisia lajikokeiluja, kuten kuntosali- ja kehonhuolto-ohjauksia. Lajikokeiluissa tärkeäksi on koettu matala kynnys osallistua ja eri lähtötasoisten osallistujien huomiointi. Muita toimintoja ovat olleet luennot erilaisista terveyteen liittyvistä aiheista, kuten palatutumisesta ja ravinnosta, sekä kehonkoostumusmittaukset. 

Mikä sitten on Kontulan ja työyhteisön mukaan ollut Buusti360-toiminnassa parasta? ’’Ohjaajaan on selkeästi tykästytty ja häneen luotetaan. Rauhallinen liikunta on koettu tarpeelliseksi ja siitä kiitellään kovin.  Moni on ollut häkeltyneitäkin itsestään, kun ovat rohkaistuneet ilmoittautumaan mukaan. Tämä kertoo siitä, että mukaan lähteminen on tehty helpoksi. Toiminnan jatkuvuus on koettu innostavana ja henkilöstöltä tulee odottavia kysymyksiä tuleviin Buusti-sisältöihin liittyen.’’ 

Sujuvaa ja vuorovaikutteista yhteistyötä

Kontulan mukaan yhteistyö ja toiminta on ehdottomasti kannattanut. "Yhteistyö aluejärjestön kanssa on sujunut suunnitellusti ja organisaation tarpeet ja toiveet on otettu huomioon. Samalla yhteistyö muillakin osa-alueilla aluejärjestön kanssa on lisääntynyt, kuten henkilöstöliikunnan verkostotapaamisten myötä.", Kontula kuvailee. "Toiminta on herättänyt liikunnan innostumisen kipinöitä ja lisännyt yhteisöllisyyttä sekä luonut onnistumisen kokemuksia työyhteisössämme.’’ 

Kontula korostaa, että henkilöstön osallistuttaminen toiminnan suunnitteluun on keskeistä. ’’On todella tärkeää kuunnella henkilöstöä ja sen toiveita, sekä luoda osallistumiselle matala kynnys. Meillä on Buustin osalta hienosti hyödynnetty omia tiloja lajikokeiluissa, jolla saadaan luotua jatkumoa henkilöstöliikunnalle.’’, Kontula kiteyttää lopuksi. 


Voisiko teidän työyhteisönne hyötyä vastaavasta toiminnasta? Tutustu tarkemmin koko palveluvalikoimaamme täällä!

Buusti 360 -logo.