JERE-JUKKA METSON TARINA

Työpari lounaalla.
Niko Aikasalo (vas.) ja Jere-Jukka Metso

Motivoituneena työelämän syrjästä kiinni

Viime kesänä sysmäläinen Jere-Jukka Metso sai mahdollisuuden työllistyä Liikunnalla Tukea Työelämään LITTI2 -työllistämisprojektin kautta. Hartolan Golfklubilla hyvin sujuneen työllistämisjakson jälkeen Metso suorittaa paraikaa golfkentänhoitajan ammattitutkintoa.

– Viime keväänä, kun yksilövalmentaja Jukka Sinkkonen otti yhteyttä ja pyysi minut työhaastatteluun, päätin tarttua tilaisuuteen. Sen jälkeen prosessi eteni nopeasti: jo toukokuun lopussa pääsin aloittamaan työt Hartolan Golfklubin palveluksessa, Jere-Jukka Metso, 33, kertoo.
Metso kertoo suorittaneensa peruskoulun jälkeen maatilatalouden perustutkinnon Asikkalassa. Sen jälkeen hän oli ollut useilla eri työllistämiskursseilla ja hankkinut niiden kautta ammattitaitoa rakennuspuolelta. 
– Golfklubin toiminta ei ollut minulle aiemmin tuttua, mutta, kun pääsin tekemään oikeita töitä, huomasin pian, että golfkentän hoitaminen on hyvin mieluisaa, Metso toteaa. 
Palkkatukityöllistetyn työjakso Hartolan Golfklubilla kesti aluksi puoli vuotta.
– Työni oli monipuolista: golfkentän hoitamisen lisäksi sain tehdä muun muassa rakennustöitä ja huolehtia golfklubin kiinteistön kunnosta. Olin hyvin motivoitunut työhöni. Hartolassa minut otettiin hyvin vastaan ja tunsin olevani tasavertainen työyhteisössäni, Metso kertoo.

”Löysimme juuri oikeanlaiset henkilöt”

Hartolan Golfklubi ry:n toiminnanjohtaja Tera Heinonen korostaa sitä, että työllistämisprojektin onnistumisen kannalta oli ensiarvoisen tärkeää löytää työtehtäviin juuri sopivat henkilöt.
– Kun Jukka Sinkkonen otti yhteyttä meihin ja kertoi työllistämishankkeen perusperiaatteet, päätimme kokeilla sen tarjoamaa mahdollisuutta. Suurimpana haasteena oli löytää sopivat henkilöt golfkenttämme hoitajiksi, Heinonen painottaa. 
LITTI2 -projektin avulla tehdyn kartoituksen ja työhaastatteluiden jälkeen Hartolan Golfklubin kentänhoitajiksi valikoitui kaksi palkkatukityöllistettyä: sysmäläisen Jere-Jukka Metson lisäksi Niko Aikasalo Hartolasta.

– Molemmat heistä osoittautuivat heti alusta asti hyvin motivoituneiksi ja päteviksi työhönsä. Kun puoli vuotta kestänyt työllistämisjakso sujui niin hyvin, me halusimme tarjota heille mahdollisuutta suorittaa golfkentänhoitajan ammattitutkinto Hämeen ammatti-instituutissa Lepaalla, Tera Heinonen kertoo. 

”Koulutus on ollut motivoivaa”

Jere-Jukka Metson mielestä ammattitutkinnon suorittaminen on ollut motivoivaa.
– Käytännönläheisen koulutuksen kautta voin kehittää ammattiosaamistani. Se on tärkeää, sillä haluan jatkaa golfkentänhoitajan työtäni. 
Talven aikana Metso on suorittanut teoriaopintoja Lepaalla, ja ensi kesänä hänellä on edessään ammattitutkintoon kuuluva työnäyte, joka suoritetaan Hartolan Golfklubilla.
– Kevään kuluessa pohdimme, voimmeko työllistää Metson ja Aikasalon joko tuetusti kyseisen työllistämisprojektin jatkona tai normaalilla määräaikaisella työsopimuksella, Tera Heinonen toteaa.
  
Myönteisiä kokemuksia

Jere-Jukka Metsolla on hyviä kokemuksia Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n toiminnasta.
– Jukka Sinkkonen on pitänyt minut hyvin ajan tasalla työllistämisjaksoni kuluessa. Minun kokemusteni mukaan Sinkkosen kaltaisia ihmisiä voitaisiin hyödyntää työllistämishankkeissa enemmänkin. Hän saa paatuneimmatkin sohvalla makaajat aktivoitumaan ja takaisin työelämään, Metso sanoo.
Myös Tera Heinosella on myönteisiä kokemuksia LITTI2 -projektista.
– Sen jälkeen, kun löysimme sopivat henkilöt työtehtäviimme, kaikki on ollut meidän kannaltamme hyvin helppoa. Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu on hoitanut kaiken byrokratian puolestamme. Yhteistyömme on toiminut erittäin hyvin. Meidän ei ole tarvinnut kuin ohjata ja kouluttaa miehiä työssään, Heinonen kertoo.
Hyvistä kokemuksista innostuneena Hartolan Golfklubi aikoo jatkossakin hyödyntää LITTI2 -hankkeen työllistämismallia löytääkseen sopivan henkilön golfklubin asiakaspalvelutehtäviin.
– Sesonkiluonteisiin työtehtäviin on ollut haastavaa löytää sopivia työntekijöitä, Tera Heinonen mainitsee.

Teksti: 
Jarmo Mäkeläinen / Ampersand Design Oy