LIIKUNTANEUVONNAN VERKOSTO

PHLU:n koordinoima Päijät-Hämeen alueen liikuntaneuvonnan verkosto on alueen liikuntaneuvontaa tekeville ammattilaisille suunnattu kehittämis- ja yhteistyöfoorumi. Mukana on edustus sairaanhoitopiiriltä ja tapaamisiin osallistuu elintapaohjauksen piirissä toimivia tahoja teemasta riippuen.


Liikuntaneuvonnan itsearviointilomake kunnille
Julkaistaan Liikkuva Aikuinen -ohjelman toimesta syksyllä


Verkostotapaamisen pe 20.5.2022 ydinasiat ja materiaalit

Tavoite: Alueen liikuntaneuvonnan tehostaminen ja yhtenäistäminen yhteisen toimintasuunnitelman avulla
Yhteenveto: Edetään esitetyllä toimintasuunnitelman rungolla
Tehtävät: 
1) Itsearviointilomakkeen täyttö - aukeaa LAO:n toimesta syksyllä
2) Viestinnän sisällyttäminen omaan vuosikelloon tai -suunnitelmaan
Muuta: Pidettiin koulutusta lasten ja perheiden liikuntaneuvontaa koskien, työstettiin mittarien päivitystä ensi vuodelle 


Seuraava tapaaminen

Ajankohta: 2.9.2022 klo 9-15
Paikka: Kouvola, Pohjolatalo, 4. krs

Ylimaakunnallinen tapaaminen Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueiden kanssa. Sisältöinä liikuntaneuvonnan asiakastyön menetelmien koulutus sekä työterveyshuollon yhteistyö. Lisäksi Liikkuva Aikuinen -ohjelman ajankohtaiskatsaus.


Liikuntaneuvonnan perehdytyskansioVerkoston koordinaattori

Reda Oulmane, reda.oulmane(at)phlu.fi, p. 044 240 7490