OPISKELIJAN PALKKA JA TYÖNANTAJAN KUSTANNUKSET

Oppisopimusopiskelija:

Työaika on vähintään 25 tuntia viikossa ja palkka 1000-1500 €/kk. Lisäksi on mahdollisuus saada soviteltua päivärahaa tai työmarkkinatukea.

Työnantaja:

Työnantaja saa palkkatukea 50% oppisopimuksen bruttopalkasta. Työntantajakustannuksiin palkkatukea ei myönnetä. Lisäksi työnantaja voi saada joihinkin tutkintoihin koulutuskorvausta palkkauskustannuksiin. Monessa kunnassa on myös mahdollisuus hakea palkkauskustannuksiin oppisopimusopiskelijan asuinkunnalta ns. kuntalisää.