OPISKELIJAN PALKKA JA TYÖNANTAJAN KUSTANNUKSET

Oppisopimusopiskelija:

Työaika on vähintään 25 tuntia viikossa ja palkka 1000-1400 €/kk. Lisäksi on mahdollisuus saada soviteltua päivärahaa tai työmarkkinatukea.

Työnantaja:

Työnantajalle kokonaiskulut ovat noin 25% palkkaa korkeammat pakollisten työnantajakustannusten takia. Työnantaja voi saada palkkatukea 30-100% oppisopimuksen palkkauskustannuksista. Lisäksi työnantaja voi saada koulutuskorvausta (monissa oppilaitoksissa 150€/kk) työssäoppimisen ohjauksesta aiheutuviin kustannuksiin. Monessa kunnassa on myös mahdollisuus hakea palkkauskustannuksiin oppisopimusopiskelijan asuinkunnalta ns. kuntalisää.