MITEN TOIMITAAN

Edelleensijoittamista edeltää palkkatuettu työsuhde. Sen aikana työntekijä etsii käyttäjäyrityksen yhteistyössä yhdistyksen ja yksilövalmentajan kanssa. Päävastuu on kuitenkin itse työntekijällä.

Edelleensijoittamisesta täytyy tehdä kolmiosainen (sopimuksen kaikki osapuolet) ilmoitus TE-toimistoon, kunhan sopiva käyttäjäyritys löytyy. Yksilövalmentajat auttavat ilmoituslomakkeen täytössä.

Lomaketunnus TEM 323: Ilmoitus palkkatuella palkattavan/palkatun työntekijän siirtämisestä toisen työnantajan (käyttäjäyrityksen) työtehtäviin.

Yksilövalmentajat toimittavat ilmoituksen kaikki osat TE-toimistoon ennen palkkatuella palkatun työntekijän siirtämistä käyttäjäyrityksen työtehtäviin.

Tärkeää on huomioida, ettei käyttäjäyrityksessä ole ollut irtisanomisia tuotannollisista tai taloudellisista syistä edeltävien 12 kuukauden aikana (12 kk kulunut työsuhteen päättymisestä). Myöskään verovelkaa tai muita lakisääteisiä maksuja ei käyttäjäyrityksellä saa olla maksamatta.