PHLU

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) on liikunnan aluejärjestö.
Toimimme alueellamme liikunnan ja urheilun kokoavana voimana, yhteistyön rakentajana, palveluiden tuottajana sekä liikunnan ja urheilun etujen ajajana ja asiantuntijana yli kunta- ja lajirajojen. 

Perustoiminta painottuu kahteen sisältöalueeseen, jotka ovat 
elinvoimainen seuratoiminta ja lisää liikettä kokonaisuudet. 
Lisää liikettä kokonaisuuden muodostavat liikkuva lapsi ja nuori sekä liikkuva aikuinen osiot.

PHLU vaikuttaa alueensa liikunnan ja urheilun edunvalvonta- ja olosuhdeasioissa. PHLU:ssa on vahvaa osaamista myös talous-, hanke- ja työllistämisasioissa.

PHLU:n toiminnassa huomioimaan vastuullisuusasiat niin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon, terveellisen ja turvallisen toimintaympäristön, kestävän kehityksen kuin hyvän hallinnon näkökulmista läpileikkaavasti. Vastuullisuutta ja sen edistämistä painotetaan myös seurojen suuntaan.  

Jäseniä toiminnassa on mukana 235, joista noin 170 on urheiluseuroja.

Toiminta-alueen muodostavat 16 kuntaa. Kunnat ovat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Joutsa, Kuhmoinen, Kärkölä, Lahti, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä. 

PHLU edistää liikunta- ja urheiluasioita sekä kehittää toimintaa alueella olevien tarpeiden mukaan laajan yhteistyöverkoston kanssa.
Tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, liikunnan aluejärjestöt, Suomen Olympiakomitea, lajiliitot sekä paikallistasolla Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Päijät-Hämeen Liitto, Urheiluopistot, Päijät-Hämeen Urheiluakatemia, urheiluseurat ja kunnat. Lisäksi PHLU tekee yhteistyötä jäsenjärjestöjen, muiden kansalaisjärjestöjen ja yhteistyö-kumppaneiden kanssa.

PHLU on yksi viidestätoista Suomessa toimivasta liikunnan aluejärjestöstä.
Toimintamme yhteinen näky vuoteen 2030 on:
Alueellamme on liikkuvimmat ja terveimmät ihmiset.

Toimintamme missio on:
Mahdollistamme hyvää oloa liikunnalla. 

Toimintamme perustana on
liikkumisen ilo, yhteistyö, kumppanuus ja innostaminen.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠PHLU:ssa halutaan toimia vastuullisesti ja toiminnan pohjaksi on rakennettu oma vastuullisuusohjelma.  Tavoitteena on, että vastuullinen toiminta näkyy arjen valinnoissa ja kaikissa toiminnoissa. 

PHLU:n vastuullisuusohjelman perusperiaatteita ovat:

”Vastuullisuus on osana kaikkea toimintaamme ja arjen valintojamme”.

 • Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja eettisyys
  ” Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaamme ja liikunta kuuluu kaikille”.
 • Hyvä hallinto
  ”Toimintamme on tasapuolista, vastuullista ja avointa”.
 • Turvallinen toimintaympäristö
  ” Liikunta ja urheilu tuottaa kaikille myönteisiä kokemuksia ja hyvää oloa”
 • Ympäristö, ilmasto ja kestävä kehitys
  ”Ympäristö ja siihen liittyvät vallinnat ja teot ovat meille tärkeitä”.

Yhteystiedot

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
Urheilukeskus
Salpausselänkatu 8
15110 Lahti

Y-tunnus 1097026-2

Henkilökunnan yhteystiedot löydät täältä