PHLU

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) on liikunnan aluejärjestö.
Toimimme alueellamme liikunnan ja urheilun kokoavana voimana, yhteistyön rakentajana, palveluiden tuottajana sekä liikunnan ja urheilun etujen ajajana ja asiantuntijana yli kunta- ja lajirajojen. 

Perustoiminta painottuu kahteen sisältöalueeseen, jotka ovat 
elinvoimainen seuratoiminta ja lisää liikettä -kokonaisuudet. 
Lisää liikettä -kokonaisuuden muodostavat liikkuva lapsi ja nuori sekä liikkuva aikuinen -osiot.

PHLU vaikuttaa alueensa liikunnan ja urheilun edunvalvonta- ja olosuhdeasioissa. PHLU:ssa on vahvaa osaamista myös talous-, hanke- ja työllistämisasioissa.

PHLU:n toiminnassa huomioidaan vastuullisuusasiat niin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon, terveellisen ja turvallisen toimintaympäristön, kestävän kehityksen kuin hyvän hallinnon näkökulmista läpileikkaavasti. Vastuullisuutta ja sen edistämistä painotetaan myös seurojen suuntaan.  

Jäseniä toiminnassa on mukana 213, joista 154 on urheiluseuroja.

Toiminta-alueen muodostavat 16 kuntaa. Kunnat ovat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Joutsa, Kuhmoinen, Kärkölä, Lahti, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä. 

PHLU edistää liikunta- ja urheiluasioita sekä kehittää toimintaa alueella olevien tarpeiden mukaan laajan yhteistyöverkoston kanssa.
Tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, liikunnan aluejärjestöt, Suomen Olympiakomitea, lajiliitot sekä paikallistasolla Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Päijät-Hämeen Liitto, Urheiluopistot, Päijät-Hämeen Urheiluakatemia, urheiluseurat ja kunnat. Lisäksi PHLU tekee yhteistyötä jäsenjärjestöjen, muiden kansalaisjärjestöjen ja yhteistyö-kumppaneiden kanssa.

PHLU on yksi viidestätoista Suomessa toimivasta liikunnan aluejärjestöstä.

Toimintamme yhteinen näky vuoteen 2030 on:
Alueellamme on liikkuvimmat ja terveimmät ihmiset.

Toimintamme missio on:
Mahdollistamme hyvää oloa liikunnalla. 

Toimintamme perustana on
liikkumisen ilo, yhteistyö, kumppanuus ja innostaminen.

PHLU:ssa halutaan toimia vastuullisesti ja toiminnan pohjaksi on rakennettu oma vastuullisuusohjelma.  Tavoitteena on, että vastuullinen toiminta näkyy arjen valinnoissa ja kaikissa toiminnoissa. 

PHLU:n vastuullisuusohjelman perusperiaatteita ovat:

”Vastuullisuus on osana kaikkea toimintaamme ja arjen valintojamme”.

 • Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja eettisyys
  ” Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaamme ja liikunta kuuluu kaikille”.
 • Hyvä hallinto
  ”Toimintamme on tasapuolista, vastuullista ja avointa”.
 • Turvallinen toimintaympäristö
  ” Liikunta ja urheilu tuottaa kaikille myönteisiä kokemuksia ja hyvää oloa”
 • Ympäristö, ilmasto ja kestävä kehitys
  ”Ympäristö ja siihen liittyvät vallinnat ja teot ovat meille tärkeitä”.

Yhteystiedot

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
Urheilukeskus
Salpausselänkatu 8
15110 Lahti

Y-tunnus 1097026-2

Henkilökunnan yhteystiedot löydät täältä