TÄYDEN KYMPIN TYÖLLISTÄMISHANKE

Orimattilan Seudun Urheiluampujilla on erinomaisia kokemuksia LITTI-hankkeen kautta saadusta lisätyövoimasta yhdistystoiminnan hyväksi. Tänä syksynä 20-vuotistaivaltaan juhlistavan urheiluampumaseuran varapuheenjohtaja Pertti Könönen kertoo, että seuratyössä on ollut Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilun kautta kaikkiaan 25 puolivuotista työllistymisjaksoa. Useat työntekijät ovat tehneet näistä jaksoista kaksi.

-Edustamamme laji on sesonkiluonteinen ja toimintamme painottuu kesäaikaan, joten olemme työllistäneet henkilöitä vain puolivuotiskaudeksi, Könönen mainitsee. Tänä vuonna seura on yhdessä Orimattilan Ampumaratayhdistyksen kanssa työllistänyt LITTI-hankkeen ja Orimattilassa toimivan Starttipisteen välittämänä viisi työntekijää.

-Yksi heistä on huolehtinut seurallemme tärkeän kahvilamme toiminnasta. Muut työllistetyistä ovat tehneet ansiokasta työtä rata-alueillamme. Ilman näitä palkkatukityöllistettyjä talkooväkemme työmäärä olisi todella suuri eikä meidän kaltaisella seuralla ole varaa palkata omia työntekijöitä, Könönen painottaa.

Urheiluampumaseura järjestää vuosittain merkittäviä kansallisia ja kansainvälisiä kilpailutapahtumia, joiden osalta seuran kahdellasadalla jäsenellä riittää taatusti puuhaa. Yhteistyö Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n toimijoiden kanssa on sujunut Könösen mukaan todella hyvin. -Työllistämishankkeesta on ollut seurayhteisöllemme suurta apua. Sekin on erinomainen asia, että kaikki työnantajavelvoitteisiin ja palkanmaksuun liittyvä byrokratia on hoitunut LITTI-hankkeen kautta. Meidän tietotaitomme ei olisi riittänyt tähän.

Taavi Haapakosken työllistämisjakso Orimattilan Seudun Urheiluampujissa käynnistyi viime huhtikuussa ja päättyi lokakuun alussa. -Tykkäsin kovasti monipuolisesta työstäni seurassa. Sain tehdä tarpeellista työtä omilla käsilläni: nurmikonleikkuusta hitsaus- ja maalaushommiin. Kesällä oli säväyttävää olla paikan päällä todistamassa isoja kansainvälisiä kilpailuja, joiden järjestelyissä sain itsekin olla mukana.

Logistiikka-alalla pitkän uran aikoinaan tehnyt Haapakoski toteaa, että puoli vuotta kestänyt palkkatukijakso oli hänelle todellinen piristysruiske. -Tämän työn kautta oma elämänpiirikin on laajentunut.

Haapakoski kertoo suhtautuvansa avoimin mielin mahdollisiin tuleviin työtehtäviin, jos niitä tarjoutuu. -Uskon, että minulle on vielä paljon annettavaa työmarkkinoille, toteaa 55-vuotias orimattilalainen.

Pertti Könösen mukaan pitkään työelämässä mukana olleilla on paljon arvokasta elämänkokemusta ja tietopääomaa, jota työnantajien kannattaa ilman muuta hyödyntää.

 

Juttu on 24.11.2016 pidetyn LITTI hankkeen loppuseminaarin julkaisusta.
Teksti:Jarmo Mäkeläinen / Ampersand Design Oy