KAIKILLE LASTEN LIIKUTTAJILLE

Digiloikka liikkuen (3 h)

Miten tieto- ja viestintätekniikan laitteet voisivat passivoimisen sijaan liikuttaa lapsia? Koulutuksessa käydään läpi käytännön esimerkein miten voit toteuttaa liikkuvaa tapaa tutustua ohjelmointiajatteluun ja tukea laaja -alaisen osaamisen taitojen, erityisesti monilukutaidon kehittymistä. 
Hinta 430 €, sisältäen koulutuksen max 25 hlölle. 

Lastentanssin avaimet (3 h)

Lastentanssissa yhdistyy kaksi lapselle ominaista tapaa toimia: taiteellinen ilmaiseminen ja liikkuminen. Leikkiin, musiikkiin ja mielikuvitukseen perustuvien harjoitusten avulla opitaan rakentamaan ja ohjaamaan lastentanssituokioita, joissa lapset voivat ilmaista itseään tanssin ja liikkumisen keinoin sekä tuntea iloa ilmaisustaan. Koulutus sopii hyvin jokaiselle lapsen ohjaajalle. Sukella mukaan tanssin taikaan!
Hinta 530 €, sis. koulutuksen sekä materiaalin kymmenelle hlölle (lisämateriaalit 15 €/hlö)

Lastentanssi matkalla kohti koreografiaa (3 h)

Tässä koulutuksessa on lastentanssin peruselementtien lisäksi monipuolisia lastentanssiharjoituksia, jotka ohjaavat improvisaatioon ja koreografiaan. Tämä koulutus sopii hyvin jatkoksi Lasten tanssin avaimet -koulutukselle sekä syvempää osaamista tavoittelevalle. Sukella mukaan tanssin taikaan!
Hinta 530 €, sis. koulutuksen sekä materiaalin kymmenelle hlölle (lisämateriaalit 15 €/hlö)

Liikettä pihaleikkeihin (3 h)

Pihaleikit – kurssilla palautetaan mieliin vanhoja pihaleikkejä ja keksitään itse uusia. Leikeissä toistuu sovitut säännöt, eri-ikäisten yhdessä leikkiminen, ryhmässä toimiminen ja toisilta oppiminen – tietenkin myös jännitys ja hauskuus. Kurssimateriaalista löytyy ohjeita niin ruutuhyppelyyn kuin piilo- ja juoksuleikkeihinkin.
Hinta 470 €, sis. koulutuksen sekä materiaalin kymmenelle hlölle (lisämateriaalit 9 €/hlö)

Liikuntaa pienissä tiloissa (3 h)

Liikkuvat lapset eivät välttämättä tarvitse salia tai kenttää. Pienessäkin tilassa saa aikaan iloista liikettä ja sykkeen nousemaan. Kurssilla kokeillaan käytännössä miten leikkien ja helposti saatavilla olevien välineiden avulla voi liikkua yhdessä lasten kanssa.
Hinta 470 €, sis. koulutuksen sekä materiaalin kymmenelle hlölle (lisämateriaalit 9 €/hlö)

Nassikkapaini (3 h)

Nassikkapaini on vauhdikas vaihtoehto tytöille ja pojille ja toimii pienissäkin tiloissa. Nassikkapaini on luvallista kamppailua, puristamista, puristetuksi tulemista, toisen koskettamista, tasapainoilua, koordinaation kehittämistä. Kisailu on kivaa!
Hinta 450 €, sis. koulutuksen sekä materiaalin kymmenelle hlölle (lisämateriaalit 7 €/hlö)

Seikkailuliikunta (6 h)

Seikkailu kiehtoo sekä tyttöjä että poikia. Seikkailuliikunnan keinoin lapset oppivat helposti yhteistoiminnan taitoja sekä kehittävät omaa ongelmanratkaisukykyään. Kurssin aikana rakennetaan oma seikkailurata ja käydään läpi lapsiryhmissä kokeiltuja vaihtoehtoja.
Hinta 780 €, sis. koulutuksen sekä materiaalin kymmenelle hlölle (lisämateriaalit 13 €/hlö)

Vekara vipellys (3 h)

Ihan pienimpien liikuttaminen on iso haaste, sillä mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä suurempi merkitys päivittäisellä liikkumisella on. Koulutuksessa saat tietoa ja käytännön vinkkejä alle 3-vuotiaiden liikunnan toteutukseen.
Hinta 520 €, sis. koulutuksen sekä materiaalin kymmenelle hlölle (lisämateriaalit 14 €/hlö)

Virikkeitä pienten lasten liikuntaan (3 h)

Koulutus antaa uusia vinkkejä käytännön liikunnan toteuttamiseen arjessa, niin pienissä tiloissa kuin pihaympäristössäkin. Käytettävät välineet ovat edullisia ja kotitekoisia. Käytännön koulutuksessa käydään leikkien kautta läpi lapsen motorisia perustaitoja ja niiden oppimista eri ikävaiheissa. Tälle uutuuskurssille tarvitset mukaan sisäliikuntavarusteiden lisäksi kärpäslätkän, tyynyn ja pyyhkeen.
Hinta 380 €, sis. koulutuksen sekä monistemateriaalin osallistujille

Sisältöjä voidaan muokata asiakkaan tarpeisiin sopiviksi. Yllä olevan listauksen lisäksi koulutusta on saatavilla mm. luisteluun, hiihtoon, palloiluun ja temppuiluun.