ELINTAPAMUUTOS KÄYNTIIN

Miksi liikkuisin? (1-2h) - 290--390 €

Tavoite: osallistuja tunnistaa liikkumiseen kannustavia tekijöitä ja fysiologisia vaikutuksia sekä kykenee viikkotasolla suunnittelemaan liikkumistaan.

Liikkumisella on monia kiistattomia terveyshyötyjä. Silti liikkeelle pääseminen voi olla monelle hankalaa. Valmennuksessa perehdytään hyötynäkökulman lisäksi tapoihin, joilla liikunnan harrastamisen voi liittää omaan arkeen mielekkäällä tavalla.

#Liikunnan hyödyt #Liikuntakäyttäytyminen #Liikuntasuunnitelma


Edullinen ja terveellinen ruokavalio (2h) - 390 €

Tavoite: osallistuja tunnistaa keskeiset terveyttä edistävän ravitsemuksen osatekijät sekä peilaa omia tottumuksiaan niihin.

Terveellistä ravitsemusta pidetään monesti kalliina ja hankalana toteuttaa. Valmennus tarjoaa ratkaisuja tyypillisiin ravitsemuksen haasteisiin.

#Ravitsemus #Edullisuus #Terveellisyys


Nuku hyvin! (1h) - 290 €

Tavoite: osallistuja tunnistaa unen laatuun vaikuttavat keskeiset tekijät ja pystyy arvioimaan niitä suhteessa omaan elämäänsä.

Riittävä ja laadukas uni on palautumisen, hyvinvoinnin ja työkyvyn peruspilari. Valmennuksessa tutustutaan unen mekanismeihin ja siihen, miten päivän aikainen toimintamme vaikuttaa niihin. 

#Uni #Palautuminen #Arjenhallinta


Liikettä Arkeen (3-6 x 1,5h) - alkaen 790 €

Tavoite: osallistuja omaksuu psykologisen joustavuuden taitoja ja saa vertaistukea elämäntapamuutoksen aloittamisessa. HUOM: max 12 henkilöä.

Itsetietoisuus- ja tuntemus sekä ryhmän tuki tukevat mielekästä muutosta. Valmennuksessa hyödynnetään arvo- ja hyväksyntäpohjaista lähestymistapaa, joka mahdollistaa siirtymisen automaatiosta tietoiseen toimintaan, ja siten kohti parempia valintoja arjessa. 

#Psykologinen joustavuus #Arvopohjaisuus #Ryhmähenki


Saavuta tavoitteesi (2h) - 390 €

Tavoite: osallistuja tiedostaa käyttäytymismallejaan ja syitä niiden taustalla sekä löytää keinoja asettaa itselleen merkityksellisiä tavoitteita.

Nykypäivän hetkisessä arjessa voi toisinaan tuntua, että kontrolli omasta elämästä häviää, ja kiire tai aikaansaamattomuus vievät mukanaan. Valmennuksessa pysähdytään tutkimaan ihmiselle luontaista käytöstä ja merkityksellisyyden kokemusta, joiden pohjalta rakennetaan yksilöllisesti realistisia ja motivoivia tavoitteita.

#Tavoitteet #Motivaatio #Käyttäytyminen