ELINTAPAMUUTOS KÄYNTIIN

Buustia ravinnosta (1-2h) - 290--390 €

Tavoite: osallistuja tunnistaa keskeiset terveyttä edistävän ravitsemuksen osatekijät sekä peilaa omia tottumuksiaan niihin.

Tasapainoinen ja laadukas ravitsemus edistää hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Valmennus tarjoaa tutkitun tiedon lisäksi konkreettisia keinoja parempien ja vaikuttavampien valintojen tekemiseen.

#Ravinto #Ruokailutottumukset #Terveellisyys


Liikettä Arkeen (3-6 x 1,5h) - alkaen 790 €

Tavoite: osallistuja omaksuu psykologisen joustavuuden taitoja ja saa vertaistukea elämäntapamuutoksen aloittamisessa. HUOM: max 12 henkilöä.

Itsetietoisuus- ja tuntemus sekä ryhmän tuki tukevat mielekästä muutosta. Valmennuksessa hyödynnetään arvo- ja hyväksyntäpohjaista lähestymistapaa, joka mahdollistaa siirtymisen automaatiosta tietoiseen toimintaan, ja siten kohti parempia valintoja arjessa. 

#Psykologinen joustavuus #Arvopohjaisuus #Ryhmähenki


Miksi liikkuisin? (1-2h) - 290--390 €

Tavoite: osallistuja tunnistaa liikkumiseen kannustavia tekijöitä ja fysiologisia vaikutuksia sekä kykenee viikkotasolla suunnittelemaan liikkumistaan.

Liikkumisella on monia kiistattomia terveyshyötyjä. Silti liikkeelle pääseminen voi olla monelle hankalaa. Valmennuksessa perehdytään hyötynäkökulman lisäksi tapoihin, joilla liikunnan harrastamisen voi liittää omaan arkeen mielekkäällä tavalla.

#Liikunnan hyödyt #Liikuntakäyttäytyminen #Liikuntasuunnitelma


Saavuta tavoitteesi (2h) - 390 €

Tavoite: osallistuja tiedostaa käyttäytymismallejaan ja syitä niiden taustalla sekä löytää keinoja asettaa itselleen merkityksellisiä tavoitteita.

Nykypäivän hetkisessä arjessa voi toisinaan tuntua, että kontrolli omasta elämästä häviää, ja kiire tai aikaansaamattomuus vievät mukanaan. Valmennuksessa pysähdytään tutkimaan ihmiselle luontaista käytöstä ja merkityksellisyyden kokemusta, joiden pohjalta rakennetaan yksilöllisesti realistisia ja motivoivia tavoitteita.

#Tavoitteet #Motivaatio #Käyttäytyminen


Uni ja palautuminen (2h) - 390 €

Tavoite: osallistuja tunnistaa voimavaroihin keskeisesti vaikuttavat asiat ja pystyy arvioimaan niitä suhteessa omaan elämäänsä.

Riittävät voimavarat ovat edellytys laadukkaaseen elämään. Valmennuksessa perehdytään stressin ja palautumisen tasapainon merkitykseen ja ylläpitoon sekä riittävän ja laadukkaan unen edistämiseen.

#Uni #Palautuminen #Stressinhallinta