IKILIIKKUJA -OHJELMA

Liikunnan aluejärjestöt toimivat yhteistyössä Ikiliikkuja -ohjelman kanssa tavoitteena, että ikäihmisten fyysinen aktiivisuus ja liikunta lisääntyvät sekä fyysinen toimintakyky säilyy mahdollisimman pitkään.

  • Välitämme tietoa ja viestimme hyvinvointialueille, kuntiin, järjestöihin ja yhdistyksiin ja seuroihin arjen aktiivisuuden lisäämisestä ja liikkumisen edistämisestä ikääntyvien kohderyhmässä. 
  • Koulutamme paikallisia toimijoita ja autamme toiminnan paikalliseen järjestämisen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä hankkeistusten valmistelussa. 
  • Alueiden toimenpiteitä kohdistetaan myös liikuntaneuvonnan edistämiseen ja liikuntapalveluketjun kehittämiseen koko elämänkaarella.


Lisätietoja: 
Reda Oulmane
reda.oulmane(at)phlu.fi
p. 044 240 7490