URHEILUSEURAAN

UUDISTUNUT! Lasten liikunnan ohjaajakoulutus (6 h)

Koulutus on suunnattu matalan kynnyksen harrastustoiminnan ohjaajille. Koulutus sopii aloitteleville seuraohjaajille, mutta se antaa eväitä kokeneemmillekin seuraohjaajille. Osat 2 ja 3 soveltuvat hyvin myös opettajille.

Osa 1: Tervetuloa lasten liikunnan ohjaajaksi (2 h)

Koulutuksesta saat ensimmäiset työkalut lasten liikunnan ohjaukseen. Koulutuksessa paneudutaan ohjaajan tehtäviin ja merkitykseen liikuntaan innostajana. Osallistuja saa avaimia positiivisen ja turvallisen ilmapiirin luomiseen, hyvin organisoidun liikuntatuokion suunnitteluun, leikin ohjaamiseen sekä vanhempien kanssa toimimiseen.

Osa 2: Monipuolinen lasten liikunta (2 h)

Koulutuksessa syvennytään monipuolisen liikunnan merkitykseen lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisessa kehityksessä. Koulutuksessa tutustutaan aktiivisesti pelaten ja leikkien erilaisiin keinoihin toteuttaa liikuntaa monipuolisesti. Koulutuksessa tutustutaan myös tuokio- ja kausisuunnitelmien tekemiseen. Koulutus soveltuu kokeneemmille ohjaajille, pienten lasten valmentajille sekä opettajille.

Osa 3: Fyysinen toimintakyky lasten liikunnassa (2 h)

Koulutus painottuu fyysiseen toimintakykyyn sekä sen vaikutuksiin lasten ja nuorten hyvinvointiin ja terveyteen. Koulutus antaa ohjaajalle käytännön ideoita peleistä ja leikeistä, joilla lasten fyysisen kunnon eri osa-alueita voi kehittää. Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin ohjaustyyleihin ja liikunnallisen elämäntavan muodostumiseen.

Kokonaisuus on moduloitu kolmeen osaan, jotka voidaan järjestää yhtenä päivänä 6h kokonaisuutena tai erillisinä 2-3 h kokonaisuuksina arki-iltaisin.

Hinta: 810 €, sis. koulutuksen sekä materiaalin 10 hlölle (lisämateriaalit 20 €/hlö)

Jonot mataliksi -koulutuskokonaisuuden tavoite on lisätä lasten aktiivisuutta harjoitustunneilla. Koulutuksissa keskeisinä painopisteinä ovat aktiivisuus, koettu pätevyys ja sosiaalinen tekemisen meininki. Koulutukset ovat toiminnallisia tilaisuuksia, jossa osallistujat pääsevät kokeilemaan käytännössä liikuntatehtäviä sekä vaihtamaan ideoita ja mielipiteitä tehtävistä. Tekemisen yhteydessä käydään läpi teoriatietoa toiminnan perusteista. Ja lisäksi koulutustilaisuus on tehokasta liikettä myös sinulle! Lisätietoa www.liikaha.fi.

Jonot mataliksi - lapsen itsetunnon tukeminen (1,5 h)

Onnistumiset rakentavat ja vahvistavat lapsen itsetuntoa. Saavatko kaikki lapset riittävästi onnistumisen elämyksiä liikuntatuokion aikana? Koulutuksessa käydään läpi sellaisia liikuntatehtäviä, pelejä ja leikkejä sekä niiden soveltamista, joiden avulla jokainen lapsi pääsee kokemaan onnistumisia liikuntahetken aikana. Mukana myös kimble -pelisovellus.
Hinta: 260 €, sis. koulutuksen sekä monistemateriaalin kaikille osallistujille

Jonot mataliksi  - pelit ja leikit (1,5 h)

Koulutuksessa käydään läpi erilaisia pelien ja leikkien sovelluksia ja kehittelyjä, joilla varmistetaan jokaiselle lapselle aktiivinen osallistuminen ja onnistumisen kokemuksia. Pienillä variaatioilla tuttu peli tai leikki voi saada aivan uudenlaisen luonteen. Koulutussisällössä on uusia sovelluksia jalkapalloon, koripalloon ja salibandyyn.
Hinta: 260 €, sis. koulutuksen sekä monistemateriaalin kaikille osallistujille

Jonot mataliksi - heikko sisätila

Kooltaan isokin liikuntatila voi olla heikko liikuntatila, jos tilan käyttöä ja toimintaa ei ole suunniteltu riittävästi. Koulutustuokion aikana tutustutaan erilaisiin toimintatapoihin, joiden avulla erilaisissa liikuntatiloissa saadaan aikaan riittävästi aktiivisuutta ja onnistumisia eritasoisille liikkujille. Mukana on mm. havaintomotoriikkaa tukevia tehtäviä ja pienessäkin tilassa toteutettavia harjoitteita.
Hinta: 260 €, sis. koulutuksen sekä monistemateriaalin kaikille osallistujille

Liikkujaksi - innosta vähän liikkuvat onnistumaan –koulutus (6 h)

Koulutuksen tavoitteena on antaa ohjaajille toimintamalleja siihen, miten vähän liikkuvia lapsia voidaan innostaa liikkumaan. Keskeisiä teemoja ovat: liikunnan merkitys erityisesti vähän liikkuvalle lapselle, lasten motivointi ja kannustava ilmapiiri vähän liikkuvien lasten rohkaisijana, liikuntatehtävien kehittelyn periaatteet ja keinot sekä ohjaustapojen valinta vähän liikkuvien lasten innostamiseksi.
Hinta 790 €, sis. koulutuksen sekä materiaalin kymmenelle hlölle (lisämateriaalit 13 €/hlö)

Liikuntakerhon ohjaajakoulutus (6 h)

Ohjaajakoulutus on monipuolisen liikunnan koulutus, joka antaa ohjaajalle tietoa erilaisista liikuntakerhojen toimintamuodoista, suunnittelusta, ohjaamisesta ja toteutuksesta käytännön läheisesti ja innostavasti. Kuuden tunnin koulutus sopii kaikille ohjaajille, jotka toimivat 6-12 -vuotiaiden liikuntakerhon ohjaajana esimerkiksi urheiluseuroissa ja tai kouluissa. Koulutuksen sisältöä sovelletaan kohderyhmän mukaan. Koulutuksessa käytettään Löydä liikunnan taitokortteja ja tuokioita ja osallistujat saavat koulutuksesta korttien mallit.
Hinta 810 €, sis. koulutuksen sekä materiaalin kymmenelle hlölle (lisämateriaalit 15 €/hlö)

Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus (16 h)

Liikuntaleikkikoulu on 2-6 -vuotiaiden lasten liikunnan monipuolinen liikuntaohjelma, joka on kehitetty eri tahojen ohjaajien käyttöön. Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus, tuntimallit ja toimintatapa edistävät pienten lasten liikuntaa mm. urheiluseuroissa, MLL -yhdistyksissä, seurakunnissa ja päivähoidossa.
Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus on laaja tietopaketti lasten liikunnasta. Koulutuksesta ohjaaja saa käyttöönsä liikuntaohjelman tuntimalleineen. Ohjelma takaa sen, että perusliikkeiden harjoittelu on monipuolista ja etenee lapsen kehityksen mukaisesti ja lapsilähtöisesti.
Hinta: 2300 €, sis. koulutuksen sekä materiaalin kymmenelle hlölle (lisämateriaalit 78 €/hlö)

Erityistä tukea tarvitseva lapsi liikunnassa (14 h)

Koulutuksen runkona toimii inkluusion kirjo, jossa yhteisen katon ja toiminnan alla voi toteuttaa avoimia eli kaikille soveltuvia harjoitteita, sovellettua liikuntaa, rinnakkaisia harjoitteita, käänteistä integraatiota eli vammaisurheilun lajeja kaikille sekä erillistä toimintaa. Koulutuksessa ideoidaan, sovelletaan ja kokeillaan yhdessä erilaisia leikkejä, harjoitteita ja pelejä. Tämä koulutus on Liikuntaa Kaikille Lapsille hankkeessa kehitetty 2-päiväinen ohjaajakoulutus.
Hinta 1190 €, sis. koulutuksen sekä materiaalin kymmenelle hlölle (lisämateriaalit 15 €/hlö)


Teemakoulutukset kaikille lasten liikuttajille soveltuvat myös alakouluikäisten lasten liikuttamiseen.