VARHAISKASVATUKSEEN

Liikkuva varhaiskasvatus - johtajan työpaja (2-3h)

Liikkuvan varhaiskasvatuksen toteutuminen arjessa helpottuu, kun johtamisen rakenteet ovat selkeät ja toiminta nivoutuu tiiviisti varhaiskasvatussuunnitelmaan. Työpajan aiheina:

  • varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksien ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma toteuttaminen ja johtamisen omassa yksikössä
  • kokemusten jakaminen
  • oman johtamisosaamisen vahvistaminen
  • rakenteet johtamisen tukena

Työpajassa saat työkaluja:  perustehtävän johtamiseen, johtajuuden toimenpiteisiin, osaamisen johtamiseen, pedagogiikan johtamiseen sekä yhteistyöhön perheiden ja muiden tahojen kanssa. Materiaalina Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman Johtajan työkirja. Hinta: Maksuton vuonna 2023 Toteutetaan osana OKM:n tukemaa Lisää liikettä -hanketta.


Liikkuva varhaiskasvatus -työpaja (2-3h)

Päiväkodin henkilökunnalla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa lasten liikkumiseen päiväkotipäivän aikana. Työpajassa tarkastellaan päiväkotipäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksia koko yhteisön hyvinvointiin sekä etsitään yhdessä keinoja juuri oman yksikön lasten ja henkilökunnan liikkumisen lisäämiseen. Työpajasta saat lisäksi välineitä mm. toiminnan organisoimiseen ja kehittämisvastuun jakamiseen.
Työpaja tarjoaa varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten pohjalta konkreettisia keinoja lasten liikunnan lisäämiseksi. Yksinkertaisia vinkkejä, joilla lisäät päivähoitoikäisten lasten arkiliikuntaa ja edistät lapsen motorista kehitystä. Tee liikkumisesta monipuolista, mielenkiintoista ja innostavaa. Tästä työpajasta saat mukaasi starttipaketin heti toteutettavaksi. Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat: varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten pohjalta keinoja lasten liikunnan lisäämiseen, päivähoitoikäisten lasten arkiliikunnan lisäämisen vinkit ja lapsen motorisen kehityksen edistäminen.
Hinta:  340 €


Liikkuva varhaiskasvatus -työpaja perhepäivähoitajille (2-3h)

Koulutus on suunniteltu perhepäivähoitajien yhteisölle toteutettavaksi ja juuri heidän toimintaympäristöään ajatellen. Koulutus vahvistaa perhepäivähoitajien liikuntakasvatusosaamista sekä motivoi liikkeen ja liikkumisen lisäämisenarkiseksi osaksi varhaiskasvatuspäivää.
Hinta:  340 €


UUTUUS! Toiminnallinen oppiminen - vauhti virkistää, vähintään kolme tuntia liikkumista joka päivä (3h)

Lapsi on kokonaisvaltainen, toiminnallinen oppija. Hän oppii parhaiten käyttäen koko kehoaan ja kaikkia aistejaan. Toiminta ja liike liittyvät oleellisesti kaikkeen lapsen oppimiseen. Koulutuksessa opitaan vasu-perusteisesti toiminnallistamaan varhaiskasvatuksen erilaisia oppimistilanteita.
Hinta: 430 €

Lapsen motoristen taitojen kehitys (3h) 
- Tekemällä taitoja monipuolisuus kunniaan

Koulutuksessa läpikäydään tiiviisti lapsen motorinen kehitys ja sen tukeminen sekä motoriset perustaidot ja niiden harjaannuttaminen. Koulutuksessa on paljon motorisia perustaitoja, erityisesti tasapainoa ja liikkumistaitoja kehittäviä käytännön harjoituksia. 
Hinta 430 €.

Lasten motoristen taitojen havainnointi (3h) 
- Ohjattu liikunta, onnistumisen elämyksiä

Havainnointi on osa varhaiskasvattajan perustehtävää. Arjen havainnot päivittäisissä tilanteissa antavat kasvattajille tietoa lapsen motorisesta kehityksestä ja luovat pohjaa liikuntakasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutuksesta osallistuja saa välineitä havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssään lasten parissa. Varhaiskasvatuksen henkilöstön osaaminen lasten motoristen taitojen oppimisen tukijana sekä päivittäisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana vahvistuu. 
Hinta 430 €.


Ihan pihalla (3h)

Piha, lähiympäristö ja ulkona liikkuminen tarjoavat lapselle mahtavan ympäristön erilaisten taitojen oppimiseen. Liikkumisen mahdollisuuksien luominen edellyttää varhaiskasvattajilta päivittäin tietoisia valintoja. Koulutuksessa perehdytään Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin käytännön harjoitusten avulla. 
Hinta 430 €.


UUDISTUNUT Liikuntaleikkikoulun koulutus (16h)

Liikuntaleikkikoulu on 2-6 -vuotiaiden lasten liikunnan monipuolinen liikuntaohjelma, joka on kehitetty eri tahojen ohjaajien käyttöön. Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus, tuntimallit ja toimintatapa edistävät pienten lasten liikuntaa mm. urheiluseuroissa, varhaiskasvatuksessa, MLL -yhdistyksissä ja seurakunnissa.

Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus on laaja tietopaketti lasten liikunnasta. Koulutuksesta ohjaaja saa käyttöönsä liikuntaohjelman tuntimalleineen. Ohjelma takaa sen, että perusliikkeiden harjoittelu on monipuolista ja etenee lapsen kehityksen mukaisesti ja lapsilähtöisesti.
Hinta: 2800 €, sis. koulutuksen sekä materiaalin 15 hlölle

Lisätietoja tästä.


Liikkujaksi - innosta vähän liikuvat onnistumaan -koulutus (6h)

Koulutuksen tavoitteena on antaa ohjaajille toimintamalleja siihen, miten vähän liikkuvia lapsia voidaan innostaa liikkumaan. Keskeisiä teemoja ovat: liikunnan merkitys erityisesti vähän liikkuvalle lapselle, lasten motivointi ja kannustava ilmapiiri vähän liikkuvien lasten rohkaisijana, liikuntatehtävien kehittelyn periaatteet ja keinot sekä ohjaustapojen valinta vähän liikkuvien lasten innostamiseksi.
Hinta: 790 €, sis. koulutuksen sekä materiaalin kymmenelle hlölle (lisämateriaalit 13 €/hlö)


Erityistä tukea tarvitseva lapsi liikunnassa (14h)

Koulutuksen runkona toimii inkluusion kirjo, jossa yhteisen katon ja toiminnan alla voi toteuttaa avoimia eli kaikille soveltuvia harjoitteita, sovellettua liikuntaa, rinnakkaisia harjoitteita, käänteistä integraatiota eli vammaisurheilun lajeja kaikille sekä erillistä toimintaa. Koulutuksessa ideoidaan, sovelletaan ja kokeillaan yhdessä erilaisia leikkejä, harjoitteita ja pelejä. Tämä koulutus on Liikuntaa Kaikille Lapsille hankkeessa kehitetty 2-päiväinen ohjaajakoulutus.
Hinta: 1190 €, sis. koulutuksen sekä materiaalin kymmenelle hlölle (lisämateriaalit 15 €/hlö)

Katso myös teemakoulutukset kaikille lasten liikuttajille.