TOISELLE ASTEELLE

Yhdessä henkilöstölle ja opiskelijoille

Uutta buugia Liikkuva opiskelu -toimintaan (työpaja 2-3 h)

Työpajassa hyödynnetään työkaluna nykytilan arviota. Sen avulla pääsemme kiinni, mitkä käytänteet ovat juurtuneet oppilaitoksenne toimintaan ja mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä ja uusia ideoita.

Olemme uusineet aikaisemmissa koulutuksissamme olleet toiminnalliset työtavat ja taukoliikuntavinkit. Menetelmät ja vinkit ovat sellaisia, jotka opettaja pystyy ottamaan käyttöön ja muokkaamaan omaan työhönsä sopiviksi. Työpajassa käytämme myös teknologiaa liikkumisen lisäämisen mahdollistajana. Työpajassa syntyy myös hyvinvoinnin vuosikello. Työpaja on pääosin toiminnallinen.

Työpajan hinta 150 € helmikuun 2024 loppuun asti. Työpajan suunnitteluun ja toteutukseen on saatu avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
2. asteen opiskelijoille

Liikuntatutor -koulutus (3 h)

Liikuntatutor -koulutuksen tavoitteena on kannustaa opiskelijoita lisäämään aktiivisuutta oman oppilaitoksen arjessa sekä lisätä opiskelijoiden osaamista toimia liikuntatutoreina.

Liikuntatutor mahdollistaa opiskelupäivän aktiivisuutta ja innostaa muita nuoria liikkumaan. Liikuntatutorit ovat mukana suunnittelemassa oman lukionsa opiskelupäivää aktivoivaa toimintaa, kuten välipalaliikuntaa, oppituntien aikaista liikettä sekä näitä mahdollistavia laite- ja välinehankintoja. Toteutetaan oppilaitoksen omissa tiloissa.

Koulutuksen hinta 370 €, sisältäen koulutusmateriaalin 20 opiskelijalle

Tauoilla energiaa opiskeluun (2h)

Koulutuksen tavoitteena on miettiä, mitä hyötyä tauottamisesta on opiskelupäivän aikana sekä miten se vaikuttaa oppimiseen (opintomenestykseen), vireystilaan ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Keskeinen tavoite on antaa runsaasti vinkkejä ja ideoita fyysisesti aktiivisemman opiskelupäivän tiimoilta.

Koulutuksen voi toteuttaa sekä etä- että lähikoulutuksena. Koulutus on pääosin toiminnallinen. Koulutuksen kesto on kaksi (2) tuntia.

Koulutuksen rakenne:

  • Perustelua istumisen katkaisemiselle
  • Istumisen katkaisemisen/tauottamisen vaikutukset oppimiseen ja vireystilaan
  • Aktiivinen/aktivoiva oppimisympäristö
  • Runsaasti ideoita, vinkkejä ja linkkejä käytännön toteutukseen

Hinta 260 €. Toteutetaan oppilaitoksen omissa tiloissa tai etäyhteyksin.

Fyysisesti aktiivisempi opiskelupäivä - Toiminnallinen oppitunti  

Tämän oppitunnin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat liikkuvamman opiskelupäivän merkityksestä ja hyödyistä oppimiseen, opintomenestykseen ja hyvinvointiin. Oppitunti on pääosin toiminnallinen ja nojautuu sisällöissään tutkittuun tietoon. Oppitunnilla käytetään myös teknologiaa opiskelupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden mahdollistajana. Koulutuksen kesto 75-90 min.

Oppitunnin sisällöt

  • Tutkimustulokset fyysisesti aktiivisen opiskelupäivän perustana
  • Taukoliikunta, istumisen vähentäminen ja passiivisuuden purkaminen
  • Toiminnallinen oppiminen
  • Aktiivinen/aktivoiva oppimisympäristö
  • Opiskelijoiden osallisuus ja omaehtoinen fyysinen aktiivisuus

Hinta 195 €. Toteutetaan oppilaitoksen omissa tiloissa.


Lisätietoja: 

Heidi Mälkönen, heidi.malkonen@phlu.fi, 041 313 9882


BUUSTI360-HYVINVOINTIPALVELUT

Liikettä ja hyvinvointia oppilaitokseen! Tarjoamme monipuolisia ratkaisuja opiskelijoiden ja henkilökunnan opiskelu- ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. 

Sisältöjä ovat muun muassa fyysisen työkunnon mittaukset, hyvinvointiteemaiset ryhmävalmennukset, lajikokeilut sekä sekä yksilöllinen elintapavalmennus. Tutustu tarkemmin täällä:

Lisätietoja: 
Reda Oulmane
reda.oulmane(at)phlu.fi 
p. 044 240 7490