TOISELLE ASTEELLE

Uutta buugia Liikkuva opiskelu -toimintaan (työpaja 2-3 h)

Työpajassa hyödynnetään työkaluna nykytilan arviota. Sen avulla pääsemme kiinni, mitkä käytänteet ovat juurtuneet oppilaitoksenne toimintaan ja mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä ja uusia ideoita.

Olemme uusineet aikaisemmissa koulutuksissamme olleet toiminnalliset työtavat ja taukoliikuntavinkit. Menetelmät ja vinkit ovat sellaisia, jotka opettaja pystyy ottamaan käyttöön ja muokkaamaan omaan työhönsä sopiviksi. Työpajassa käytämme myös teknologiaa liikkumisen lisäämisen mahdollistajana. Työpajassa syntyy myös hyvinvoinnin vuosikello. Työpaja on pääosin toiminnallinen.

Työpaja on maksuton vuoden 2021 loppuun asti. Työpajan suunnitteluun ja toteutukseen on saatu avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Liikuntatutor -koulutus opiskelijoille (3-9 h)

Liikuntatutor -koulutuksen tavoitteena on kannustaa opiskelijoita lisäämään aktiivisuutta oman oppilaitoksen arjessa sekä lisätä opiskelijoiden osaamista toimia liikuntatutoreina.

Liikuntatutor mahdollistaa opiskelupäivän aktiivisuutta ja innostaa muita nuoria liikkumaan. Liikuntatutorit ovat mukana suunnittelemassa oman lukionsa opiskelupäivää aktivoivaa toimintaa, kuten välipalaliikuntaa, oppituntien aikaista liikettä sekä näitä mahdollistavia laite- ja välinehankintoja.

Koulutuskokonaisuus muodostuu seuraavista:

Tervetuloa liikuttajaksi -koulutus (3 h)
Koulutuksen teemoja ovat minä liikkujana ja muiden liikuttajana, aikuisten kunto- ja terveysliikunnan suositukset, kannustavan ilmapiirin luominen, elämäntapojen muutosprosessi sekä aktiivinen arki.

Liikuntatutortoiminnan suunnittelu omaan oppilaitokseen (3 h)
Koulutuksen aikana pohditaan millaista oman oppilaitoksen liikuntatutortoiminta voisi olla. Suunnitellaan tarkemmin oman yksikön toimintoja ja saadaan osaamista tapahtumajärjestelyihin.

Vinkkejä ohjaustuokioihin (3 h, osa VOK-koulutusta)
Koulutuksessa saa ideoita ja malleja erilaisten liikuntatuokioiden ohjaamiseen ja saa harjoitella ohjaamista turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Koulutuksessa käydään läpi mm. taukoliikuntatuokion, sauvakävelyn, kevyen kuntojumpan ja lihaskuntoharjoituksen sekä venyttelyn ja rentoutustuokion ohjaamista. Osallistujat voivat esittää etukäteen toiveita koulutuksen sisältöön liittyen. Koulutus toteutetaan osittain työpaja- ja ideariihenä, jossa osallistujat pääsevät jakamaan omia ideoitaan myös muille.

Hinta 1050 €, sis. koulutuskokonaisuuden sekä monistemateriaalia 20 hlölle. Lisäksi tulevat kouluttajan matkakulut sekä mahdolliset tilakulut (koulutus voidaan toteuttaa oppilaitoksen tiloissa). Koulutusosioista voidaan toteuttaa myös yksittäisiä tarpeen mukaan.

Lisätietoja: 
Krista Pöllänen 
krista.pollanen(at)phlu.fi 
p. 050 543 5934


BUUSTI360-HYVINVOINTIPALVELUT

Liikettä ja hyvinvointia oppilaitokseen! Tarjoamme monipuolisia ratkaisuja opiskelijoiden ja henkilökunnan opiskelu- ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. 

Sisältöjä ovat muun muassa fyysisen työkunnon mittaukset, hyvinvointiteemaiset ryhmävalmennukset, lajikokeilut sekä sekä yksilöllinen elintapavalmennus. Tutustu tarkemmin täällä:

Lisätietoja: 
Reda Oulmane
reda.oulmane(at)phlu.fi 
p. 044 240 7490