TOISELLE ASTEELLE

Liikkuva opiskelu -työpaja (2-4 h)

Liikkuva opiskelu työpaja on suunniteltu 2. asteen oppilaitosten kehittämistyön tueksi. Työpajassa henkilökunta ja opiskelijoiden edustajat saavat ideoita ja vinkkejä toimivista Liikkuva opiskelu toimenpiteistä sekä pääsevät suunnittelemaan oman oppilaitoksen toimintaa. 

Työpajan teemoja ovat

  • Liikkuva opiskelu ohjelma tutuksi
  • Perusteluja ja faktaa aktiivisen opiskelupäivän hyödyistä
  • Oppilaitoksen liikunnallisen toimintakulttuurin kehittäminen
  • Käytännön ideoita ja vinkkejä toiminnan toteutukseen
  • Oppilaitoksen oman toiminnan suunnittelun käynnistäminen

Työpajan sisältö räätälöidään aina oppilaitoksen tarpeiden, toiveiden ja käytettävän ajan mukaan. Työpaja on maksuton!

Työpajan sisältö on suunniteltu yhteistyössä Liikkuva opiskelu ohjelman, Liikunnan aluejärjestöjen, Saku ry:n sekä UKK-instituutin Smartmoves -hankkeen kanssa. Työpajan suunnitteluun ja toteutukseen on saatu avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Liikuntatutor -koulutus opiskelijoille (3-9 h)

Liikuntatutor -koulutuksen tavoitteena on kannustaa opiskelijoita lisäämään aktiivisuutta oman oppilaitoksen arjessa sekä lisätä opiskelijoiden osaamista toimia liikuntatutoreina.

Liikuntatutor mahdollistaa opiskelupäivän aktiivisuutta ja innostaa muita nuoria liikkumaan. Liikuntatutorit ovat mukana suunnittelemassa oman lukionsa opiskelupäivää aktivoivaa toimintaa, kuten välipalaliikuntaa, oppituntien aikaista liikettä sekä näitä mahdollistavia laite- ja välinehankintoja.

Koulutuskokonaisuus muodostuu seuraavista:

Tervetuloa liikuttajaksi -koulutus (3 h)
Koulutuksen teemoja ovat minä liikkujana ja muiden liikuttajana, aikuisten kunto- ja terveysliikunnan suositukset, kannustavan ilmapiirin luominen, elämäntapojen muutosprosessi sekä aktiivinen arki.

Liikuntatutortoiminnan suunnittelu omaan oppilaitokseen (3 h)
Koulutuksen aikana pohditaan millaista oman oppilaitoksen liikuntatutortoiminta voisi olla. Suunnitellaan tarkemmin oman yksikön toimintoja ja saadaan osaamista tapahtumajärjestelyihin.

Vinkkejä ohjaustuokioihin (3 h, osa VOK-koulutusta)
Koulutuksessa saa ideoita ja malleja erilaisten liikuntatuokioiden ohjaamiseen ja saa harjoitella ohjaamista turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Koulutuksessa käydään läpi mm. taukoliikuntatuokion, sauvakävelyn, kevyen kuntojumpan ja lihaskuntoharjoituksen sekä venyttelyn ja rentoutustuokion ohjaamista. Osallistujat voivat esittää etukäteen toiveita koulutuksen sisältöön liittyen. Koulutus toteutetaan osittain työpaja- ja ideariihenä, jossa osallistujat pääsevät jakamaan omia ideoitaan myös muille.

Hinta 1050 €, sis. koulutuskokonaisuuden sekä monistemateriaalia 20 hlölle. Lisäksi tulevat kouluttajan matkakulut sekä mahdolliset tilakulut (koulutus voidaan toteuttaa oppilaitoksen tiloissa). Koulutusosioista voidaan toteuttaa myös yksittäisiä tarpeen mukaan.

Lisätietoja: 
Krista Pöllänen 
krista.pollanen(at)phlu.fi 
p. 050 543 5934


BUUSTI360-HYVINVOINTIPALVELUT

Liikettä ja hyvinvointia oppilaitokseen! Tarjoamme monipuolisia ratkaisuja opiskelijoiden ja henkilökunnan opiskelu- ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. 

Sisältöjä ovat muun muassa fyysisen työkunnon mittaukset, hyvinvointiteemaiset ryhmävalmennukset, lajikokeilut sekä sekä yksilöllinen elintapavalmennus. Tutustu tarkemmin täällä:

Lisätietoja: 
Reda Oulmane
reda.oulmane(at)phlu.fi 
p. 044 240 7490