SEURAJOHDON KOULUTUKSET

Liikunnan aluejärjestöjen ja Suomen Olympiakomitean yhteisinä seurahallinnon koulutuksina kaikki liikunnan aluejärjestöt toteuttavat avoimina ja tilauskoulutuksina seuraavia alla olevia koulutuksia. Lisäksi PHLU tarjoaa seurojen toimihenkilöille ja palkallisille työntekijöille konsultointia ja seminaareja. Koulutukset sopivat kaikille liikunta- ja urheiluseuroille lajista riippumatta. Lajiliitot tarjoavat lajikohtaisia koulutuksia.

PHLU:n tulevat tapahtumat ja koulutukset löydät täältä. 

Seuran johtamisen ja hallinnon koulutuksia

 • Urheilun johtaminen seurassa
 • Urheiluseuran hyvä hallinto
 • Urheiluseuran rekrytointi
 • Urheiluseuran varainhankinta
 • Urheiluseuran verotus
 • Urheiluseuran viestintä
 • Urheiluseura työnantajana
 • Yhteisöllisyys ja ihmisten johtaminen seurassa

Löydät koulutusten sisältökuvaukset alapuolelta.

Urheiluseuran johtaminen seurassa

Seurat perustetaan toteuttamaan tiettyä tarkoitusta. Toiminnan tarkoitus sitoo toimijat yhteen ja ohjaa seuran toimintaa. Seurassa toiminnan tarkoituksena voi tyypillisesti olla urheileminen, urheilun edistäminen, valmentaminen, kilpaileminen ja kilpailutapahtumien tuottaminen. Mikä on seuranne toiminnan tarkoitus ja mitä tavoittelette? Onko seurallanne mm. ajantasainen strategia ja valmennuslinjaus? Miten hallitus ja valmentajat toimivat yhdessä? Koulutuksessa pohditaan seuratoiminnan ydinkysymyksiä johtamisen näkökulmasta. 

Urheiluseuran hyvä hallinto

Urheiluseuran toiminta perustuu seuran omiin sääntöihin ja yhdistyslakiin. Hyvä hallinto luo vahvan ja kestävän pohjan seuratoiminnalle. Koulutuksessa käydään läpi hyvän seurahallinnon perusteet. Sisältöinä mm. seuran säännöt, päätöksenteko seurassa, hallitus ja hallituksen tehtävät, jäsenyys, esteellisyys ja kurinpito. 

Urheiluseuran rekrytointi

Vastuulliset, innostuneet ja osaavat toimijat ovat seuran tärkeintä pääomaa. Ilman tekijöitä ei ole toimintaa. Rekrytoinnin tulisi olla seuran ydinprosessi. Koulutuksessa paneudutaan vapaaehtoisten ja palkallisten toimijoiden rekrytointiin ja työstetään seuran rekrytointisuunnitelmaa.

Urheiluseuran varainhankinta

Koulutuksen tärkein tavoite on saada seurajohto pohtimaan varainhankintaa asiakasajattelun näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on, että seuran kiinnostavuus ja arvo nähdään yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien silmin. Koulutukseen osallistuminen vaatii seurassa tiimityötä. Lähijaksoille tulisi osallistua vähintään kaksi seuran edustajaa. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena.

Urheiluseuran verotus

Raha liikkuu urheiluseurassa. Aina, kun näin tapahtuu, pitää miettiä myös rahan verotuksellisia näkökulmia. Koulutuksessa käydään läpi varainhankinnan verotuksen perusteita ja seuran maksamia kulukorvauksia. Sisältöinä mm. seura ja verotus, urheilutoiminnan tulot, talkootyö ja kulukorvaukset.

Urheiluseuran viestintä

Toimiva viestintä on seuran toimivuuden edellytys. Seura voi onnistua viestinnässä, mutta se edellyttää selkeää työnjakoa, suunnitelmallisuutta ja sitoutumista viestintään niin viestin lähettäjänä kuin viestin vastaanottajana. Koulutuksen sisältöinä seuraviestintä eli sisäinen viestintä, mediaviestintä ja kriisiviestintä.

Urheiluseura työnantajana

Seuratoiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Yhä useammat seurat toimivat myös työnantajina. Koulutus perehdyttää seuran hallinnosta vastaavat henkilöt seuran työnantajana toimimisessa huomioitaviin asioihin. Sisältöinä työsuhteen syntyminen, työnantajavelvoitteet ja vinkit työnantajana toimimiseen.

Yhteisöllisyys ja ihmisten johtaminen seurassa

Seuratoiminta perustuu yhdessä tekemiseen. Hyvä seura huokuu yhteisöllisyyttä, mutta mitä yhteisöllisyys itse asiassa on ja miten sitä luodaan? Koulutuksessa pohditaan yhteisöllisyyden haasteita ja kysymyksiä, miten johtaa erilaisia ihmisiä ja miltä näyttää vapaaehtoisuuden tulevaisuus. 

Muita seurahallinnon koulutuksia

 • Harrastamisen edistäminen - kuntien ja urheiluseurojen hallintokoulutus
 • Urheiluseuran vastuullisuus
 • Aikuisliikunta seuran voimavarana

Seurahallinnon maksuttomat verkkokurssit/-koulutukset ja webinaarisarjat (Olympiakomitea)

 • Seuratoiminnan menestystekijät muutoksessa -webinaarisarja 2023
 • Seuran hallinnon verkkokurssi
 • Seura työnantajana -verkkokurssi
 • Urheiluseurojen taloushallinnon verkkokoulutus

Löydät tarkemmat koulutussisältöjen kuvaukset Suomen Olympiakomitean sivuilta täältä.

Lisätietoja: 
Seurakehittäjä 
Jaakko Räty
jaakko.raty(a)phlu.fi
p. 040 552 4261