HYÖDYT

Työntekijä:

  • työkokemuksen monipuolistuminen
  • ammatillisen osaamisen paraneminen
  • työtaitojen näyttäminen työnantajille ja sitä kautta vakituisen työn löytäminen
  • työssäoloehdon täyttyminen

Käyttäjäyritys:

  • kausiluonteiseen työntekoon hyvä vaihtoehto
  • mahdollisuus arvioida henkilön soveltuvuus tarjolla oleviin työtehtäviin ilman työnantajariskiä

Yhdistys:

  • palkkatuetun työntekijän jatkotyöllistymismahdollisuuksien parantuminen
  • välityömarkkinoiden tavoitteiden toteutumiseen vastaaminen