PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKUNNAN, ELÄMYSTEN JA HYVINVOINNIN TIEKARTTA 2030

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Päijät-Hämeen liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartta 2030 on julkaistu. Tiekartassa on esitelty yhteisesti päätetyt neljä teemaa ja niiden toimenpiteet, joiden avulla Päijät-Hämeen liikunta-, elämys- ja hyvinvointitoimintaa kehitetään vuoteen 2030 asti.

Tiekartan visio on seuraava: Päijät-Häme on vetovoimainen ja kansainvälisesti kiinnostava liikunnan, elämysten sekä hyvinvoinnin osaamiskeskittymä ja innovaatiotoimija.

Tiekartta koostuu seuraavista teemoista, joiden alla on lukuisia toimenpiteitä:

Olosuhteiden ja infran kehittämisellä kohti monipuolista ja saavutettavampaa toimintaa

Olosuhteiden ja infran kestävä kehittäminen eri käyttäjäryhmät huomioiden mahdollistavat kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kasvattamisen ja liiketoiminnan tukemisen yli kuntarajojen.

Digitaalisuudella kohti tehokasta saavutettavuutta

Käyttäjälähtöiset digitaaliset toimintamallit, jotka palvelevat kuntalaisia ja organisaatioita sekä mahdollistavat uusien innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämisen.

Yhteisellä brändiviestillä kohti loistavaa asiakaskokemusta

Yhteisen brändiviestin ja rohkean brändi-identiteetin rakentaminen ja lanseeraus.

Vahvalla osaamisella kohti saumatonta yhteistyötä

Monialaisen yhteistyön voimistaminen – koulutuksen, osaamisen, verkostojen sekä innovaatio- ja liiketoimintapotentiaalin hyödyntäminen ekosysteemiajattelun kautta.


Tiekartta on toteutettu yhteistyössä Päijät-Hämeen liiton, LAB-ammattikorkeakoulun ja PHLU:n kanssa. Tiekartan rakentamisessa keskeinen rooli on ollut käyttäjillä, julkisen ja 3. sektorin toimijoilla, elinkeinoelämän edustajilla sekä koulutus- ja kehittämisorganisaatioilla.


Lisätietoja:

Reda Oulmane
reda.oulmane(at)phlu.fi
p. 044 240 7490


Päijät-Hämeen liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartta 2030 

Hiilloksesta roihuun -webinaariPäijät-Hämeen liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartta 2030 julkistamistilaisuuden videotallenne