LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVIIN JA HARRASTUSMAHDOLLISUUKSIA -hanke

Lisää liikettä koulupäiviin -hankkeen tavoitteena on tukea perusasteen kouluja liikkuva koulu -toimenpiteiden vakiinnuttamisessa ja harrastustoiminnan kehittämisessä. 

Autamme ja tuemme toimijoita paikallisessa kehittämistyössä sparrauksien ja erilaisten kehittämistilaisuuksien avulla. 

Kehittämistyön keskeiset tavoitteet:

• Liikuntaharrastamisen mahdollisuuksien edistäminen koulupäivän yhteydessä ja välituntiliikunnan kehittäminen Liikkuva koulu -kehittämistyön juurruttamisen tukeminen, nykytilan arvioinnin hyödyntäminen kehittämistyössä

• Harrastustoiminnan liikunnan laadun kehittäminen ja arvotuksen nostaminen

• Liikkuva koulu -ja harrastusverkostojen kehittäminen 

Teemme tiivistä yhteistyötä Liikkuva koulu -ohjelman kanssa. Saamme tähän hankkeeseen tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankeaika 1.3.2023-29.2.2024.
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Lisätietoja: 
Krista Pöllänen 
krista.pollanen(at)phlu.fi 
p. 050 543 5934

Ala-astelaisia löymässä käsiä yhteen.