EDELLEENSIJOITTAMINEN

Mitä edelleensijoittaminen on?

Edelleensijoittaminen on palkkatuella työllistetyn työntekijän siirtämistä toisen työnantajan eli käyttäjäyrityksen käyttöön. Palkkatuen saava varsinainen työnantaja (=yhdistys) ja työn järjestävä käyttäjäyritys voivat vapaasti sopia työntekijän edelleensijoittamisesta.

Edelleensijoittamista edeltää palkkatukityö yhdistyksessä (enintään 5 kk). Palkkatukityö yhdistyksessä ja edelleensijoittaminen yrityksessä voivat olla yhteiskestoltaan enintään 10 kk.

Edelleensijoittaminen edellyttää aina työntekijän suostumusta sekä työ- ja elinkeinotoimiston päätöstä ennen sijoituksen alkamista. Osa työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista säilyy aina varsinaisella työnantajalla (=yhdistyksellä).