Päijät-Hämeen liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartta 2030

28.5.2021

Päijät-Hämeen liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartta 2030 on julkaistu. Tiekartassa on esitelty yhteisesti päätetyt neljä teemaa ja niiden toimenpiteet, joiden avulla Päijät-Hämeen liikunta-, elämys- ja hyvinvointitoimintaa kehitetään vuoteen 2030 asti.


Tiekartan visio on seuraava: Päijät-Häme on vetovoimainen ja kansainvälisesti kiinnostava liikunnan, elämysten sekä hyvinvoinnin osaamiskeskittymä ja innovaatiotoimija.


Tiekartta koostuu seuraavista teemoista, joiden alla on lukuisia toimenpiteitä:

- Olosuhteiden ja infran kehittämisellä kohti monipuolista ja saavutettavampaa toimintaa

Olosuhteiden ja infran kestävä kehittäminen eri käyttäjäryhmät huomioiden mahdollistavat kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kasvattamisen ja liiketoiminnan tukemisen yli kuntarajojen.

- Digitaalisuudella kohti tehokasta saavutettavuutta

Käyttäjälähtöiset digitaaliset toimintamallit, jotka palvelevat kuntalaisia ja organisaatioita sekä mahdollistavat uusien innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämisen.

- Yhteisellä brändiviestillä kohti loistavaa asiakaskokemusta

Yhteisen brändiviestin ja rohkean brändi-identiteetin rakentaminen ja lanseeraus.

- Vahvalla osaamisella kohti saumatonta yhteistyötä

Monialaisen yhteistyön voimistaminen – koulutuksen, osaamisen, verkostojen sekä innovaatio- ja liiketoimintapotentiaalin hyödyntäminen ekosysteemiajattelun kautta.


Tiekartta on toteutettu yhteistyössä Päijät-Hämeen liiton, LAB-ammattikorkeakoulun ja PHLU:n kanssa. Tiekartan rakentamisessa keskeinen rooli on ollut käyttäjillä, julkisen ja 3. sektorin toimijoilla, elinkeinoelämän edustajilla sekä koulutus ja kehittämisorganisaatioilla. Lisätietoja:

Keijo Kylänpää
keijo.kylanpaa(at)phlu.fi
p. 040 552 9233


Päijät-Hämeen liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartta 2030 

Päijät-Hämeen liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartta 2030 esittelyvideo

Hiilloksesta roihuun -webinaariPäijät-Hämeen liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartta 2030 julkistamistilaisuuden videotallenne