PHLU:n kevätkokouksessa nostettiin esiin Suomen harrastamisen malli

18.6.2020

Suomen malli takaa jokaiselle lapselle liikuntaharrastuksen koulupäivän yhteydessä

Hallitusohjelman linjauksen mukaan jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan aito mahdollisuus mieluisaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä. Erityisesti hal­li­tus ha­lu­aa vah­vis­taa aa­mu- ja il­ta­päi­vä­toi­min­taa, ker­ho­toi­min­taa sekä yh­teis­työ­tä kun­tien ja kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­joi­den vä­lil­lä. Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on rakentaa uusi suomalainen harrastamisen malli. Hallituksen neljännessä lisätalousarviossa on varattu vuodelle 2020 kymmenen miljoonaa euroa ja ensi vuodesta alkaen 14,5 miljoonaa euroa vuodessa harrastamisen suomalaisen mallin toteutukseen.

Aihe nousi esiin myös Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilun (PHLU) 16.6. pidetyssä kevätkokouksessa. PHLU:n hallituksen puheenjohtaja Jussi-Matti Salmela toi omassa avauspuheenvuorossaan esiin sitä, miten tärkeää on taata kaikille lapsille hyvät harrastamismahdollisuudet ja lisätä matalalla kynnyksellä liikettä kaikkien lasten ja nuorten päiviin. Käyttännössä tämä tavoite tarkoittaa isoa rakennemuutosta harrastusten organisoinnissa sekä laajaa yhteistyötä liikuntajärjestöjen, kuntien, koulujen ja kolmannen sektorin toimijoiden kuten urheiluseurojen välillä.

Uudessa harrastamisen mallissa perusidea on hyvin yksinkertainen: tuoda harrastus koulupäivän yhteyteen ja tätä kautta madaltaa harrastukseen osallistumisen kynnystä ja mahdollistaa kaikillle lapsille mielekäs harrastus sosioekonomisesta asemasta ja perhetaustasta riippumatta. Lisäksi nuorten omia toiveita harrastuksen sisällöistä tullaan kuulemaan entistä paremmin. Innoituksensa tämä niinkutsuttu Suomen malli on saanut Islannin mallista. Islannissa lasten ja nuorten tasa-arvoa on edistetty ja syrjäytymistä ehkäisty menestyksekkäästi nimenomaan koulupäivän yhteydesssä tapahtuvalla harrastusten tukemisella. Tätä kautta on myös vähennetty vanhempien kuskausrumbaa ja saatu lisättyä perheiden yhteistä vapaa-aikaa iltoihin.

Suomessa Olympiakomitea on yhdessä muiden liikunta- ja  urheilujärjestöjen kanssa rakentamassa suomalaista harrastamisen mallia urheilun ja liikunnan osalta. Myös liikunnan aluejärjestöt, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu mukaanlukien ovat tässä työssä vahvasti mukana. Koulujen iltapäivätoiminnan ja kerhotoiminnan kautta harrastamisen kynnystä on jo aikaisemminkin pyritty madaltamaaan, mutta uusi harrastamisen malli tuo toimintaan sekä resursseja että systematiikkaa ja selkeät yhteiset tavoitteet.

Heinola on yksi Päijät-Hämeen kunnista, joka on hakenut vahvasti vaikutteita Islannin mallista ja luonut sen pohjalta oman Heinolan mallin. Syksyllä heinolassa käynnistyykin paikallisen jalkapalloseura Union Plaanin, Heinolan liikuntapalveluiden ja koulujen yhteistyönä hanke, jossa jalkapallo- ja muuta urheiluharrastustoimintaa viedään kouluille iltapäivään. Seura on saanut kaksivuotiseen hankkeeseen Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukea.

Suomen malli ja entistä vahvempi yhteistyö kuntien, koulujen ja urheiluseurojen kesken on myös yksi mahdollisuus aktivoida harrastajia takaisin harrastuksen pariin koronatauon jälkeen ja saada toiminnan kustannusrakennetta kevyemmäksi.

Uuden harrastusmallin lisäksi PHLU:n kevätkokouksessa käyttiin läpi sääntömääräiset asiat eli hyväksyttiin vuoden 2019 toimintakertomus ja vahvistettiin  tilinpäätös sekä nimettiin ehdollepanotoimikunta. Toiminnan painopisteinä vuonna 2019 olivat elinvoimainen seuratoiminta sekä liikkeen lisääminen lasten, nuorten ja aikuisten parissa

Kokouksen puheenjohtajana toimi Vierumäen koulutuksen, urheilun ja hyvinvoinnin johtaja Jukka Tiikkaja.