Urheiluseurojen nuorten kesätyösetelit hakuun PHLU:n toimialueella

21.4.2021

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) jakaa saamansa Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän nuorten työllistämistuen, 66 500 euroa,  urheiluseuroihin nuorten työllistämiseen. Tuella voidaan palkata PHLU:n toimialueen urheiluseuroihin 95 nuorta.

Yhden henkilön palkkaukseen saa tukea 700 euroa sisältäen mahdolliset sivukulut. 

Työllistettävät voivat olla iältään 15–29-vuotiaita, ja työaika on yhteensä 60 tuntia, joka voidaan suorittaa joko yhtäjaksoisesti kahden viikon aikana tai jakaa tarpeen mukaan lyhyempiin pätkiin 1.5.-30.9.2021 välisenä aikana.

Avustettavalla toiminnalla tulee lisätä lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta ja liikunnallisuutta sekä toiminnan laatua. Nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen ja kehittämiseen myönnettyä avustusta saa käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei saa käyttää jo palvelussuhteessa olevan työntekijän palkkaukseen tai palkkioihin.

Seurat vastaavat itse työnantajavelvoitteista ja palkattavien nuorten rekrytoinnista, joten avustusta hakevalla seuralla tulee olla riittävää kokemusta työnantajana toimimisesta.
Seuroille järjestetään asiasta Seura nuorten työnantajana -koulutus maksutta toukokuun aikana.

Seuroihin palkattaville ohjaajille tullaan järjestämään seuraavat koulutukset:
* Lasten liike -ohjaajakoulutus kokeneille ohjaajille, ke 25.5. klo 17–20, hinta 10 €/hlö, ilmoittuminen ja lisätiedot.
* Lasten liike - ohjaajakoulutus aloitteleville ja nuorille ohjaajille, la 29.5. klo 10–14.30, hinta 10 €/hlö, ilmoittautuminen ja lisätiedot.

PHLU tiedottaa asiasta ja rekrytoinneista myös alueen urheiluopistojen opiskelijoita, joten jos rekrytoinnissa on haasteita, voi sieltä löytyviä resursseja myös hyödyntää.

KESÄTYÖSETELIN HAKU ON PÄÄTTYNYT. Tukea hakeneille seuroille ilmoitetaan tukipäätöksestä keskiviikkona 5.5.
(Huom. laittakaa kysymykseen työaika vastaukseksi työn alkamis- ja päättymispäivämäärät, ei kellon aikaa).

Hakulomakkeessa voi ilmoittaa maksimissaan kolmen nuoren kesätyöllistämisestä. Seuraan palkattavien henkilöiden määrään vaikuttaa palkattavien henkilöiden kokonaismäärä (tukea on 95 nuoren palkkaukseen). Tavoite on, että kaikki halukkaat seurat saavat ainakin yhden työntekijän/seura.

Avustukseen liittyvät ehdot löydät opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuilta.

Prosessi lyhyesti:
1. PHLU:n toimialueella toimiva urheiluseura täyttää hakulomakkeen (linkki yllä) ja lähettää sen eteenpäin 30.4. mennessä.

2. PHLU käsittelee hakemukset mahdollisimman pikaisella aikataululla toukokuun alussa ja ilmoittaa seuralle palkattavien henkilöiden/tuen määrän. Ilmoituksen lomassa seuralle lähetetään myös allekirjoitettavaksi delegointisopimus tuen siirrosta.

3. Seura tekee ja allekirjoittaa työsopimuksen sekä delegointisopimuksen ja toimittaa ne PHLU:lle (allekirjoita, skannaa ja lähetä sähköpostilla osoitteeseen sari.hallberg@phlu.fi tai lähetä postitse/toimita osoitteeseen: Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, Urheilukeskus, Salpausselänkatu 8, 15110 LAHTI).

4. PHLU suorittaa 700 euron maksun seuran osoittamalle tilille työsopimusta ja delegointisopimusta vastaan joka kuukauden 1. tai 15. päivä.

5. Seura tekee lyhyen raportin PHLU:lle työn suorittamisen jälkeen (allekirjoita, skannaa ja lähetä sähköpostilla osoitteeseen kustaa.ylitalo@phlu.fi tai lähetä postitse/toimita osoitteeseen: Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, Urheilukeskus, Salpausselänkatu 8, 15110 LAHTI).
Raportointia varten valituille seuroille toimitetaan avustusselvityslomake ja tiliselvityslomake.

Vastaukset vielä muutamiin kysymyksiin, joita on tullut:
* Tukea voivat hakea myös Oy pohjaiset seurat, jos he järjestävät tuen kriteerien mukaista toimintaa. 
* Tässä myös esimerkki palkkauksesta: 
   Jos työntekijä on 17.v täyttänyt, on palkan sivukulut noin 20,5%. 
   Tuolloin työntekijälle maksettava summa on 580€ + sivukulut= 700€
   OKM vaatii, että tukisumma käytetään kokonaisuudessaan palkkaan.

Lisätietoa Mai-Brit Salo, maippi.salo@phlu.fi, 040 836 7766