PHLUn hallituksen kokoustiedote

21.9.2022

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n hallitus kokoontui 14.9.2022. 


Kokouksessa käsiteltiin laajasti PHLUn Työllisty hyvässä seurassa -hankkeen tämän hetkistä tilannetta ja jatkoa. Kesäkuun 13. päivä hankkeen toimintaan tuli "tummia pilviä". ELY-keskusten ja TE-toimistojen hallinnointikeskus KEHA oli päättänyt muuttaa "Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain" tulkintaa, mikä hankkeen kohdalla tarkoitti että lähes 18 vuotta hankkeen käytössä ollut toimintatapa ei enää kelvannut vaan KEHA vaati seuraavia uudistuksia tehtäväksi:

·       palkkatukityöllistettyjen palkka pitää maksaa työllistäjäyhdistyksen nimissä olevalta tililtä.  

·       KEHA maksaa palkkatuen takaisin samalle työllistäjäyhdistyksen tilille.

·       työllistäjäyhdistysten pitää kirjata palkkatuet osaksi kirjanpitoaan

Jotta toimintaa pystytään toteuttamaan jatkossa kokouksessa päätettin, että työllistämishankkeessa mukana olevien työllistäjäyhdistysten täytyy avata hankkeen käyttöön Päijät-Hämeen Osuuspankkiin työllistämistili, johon on käyttöoikeus ainoastaan työllisyyshankkeen sihteerillä. Tämän tilin avulla palkanmaksu hoidetaan KEHAn vaatimuksen mukaisesti.  Hankkeen sihteeri lähettää yhdistysten kirjanpitäjille kuukausittain palkkaraportin, jonka perusteella palkkatukipalkat ja työnantajakulut kirjataan yhdistysten kirjanpitoon.

Kokouksessa päätettiin myös, että työllistäjäyhdistysten hallinnointimaksu säilyy samana. 
Hankkeelle tullaan hakemaan jatkorahoitusta vuodelle 2023. 


PHLUn seurakehittäjä Kustaa Ylitalon työsuhde päättyi 31.8.20221 hänen siirryttä uusiin työtehtäviin. Seurakehittäjän paikka on auki 18.9. asti. Tehtävään tullaan haastattelemaan ja valitsemaan uusi seurakehittäjä syys/lokakuun aikana. Siihen asti seuratoiminnan kokonaisuudesta vastaa aluejohtaja. Aikaisemmin sovitut tilaisuudet ja tehtävät pyritään hoitamaan.  


PHLU on saanut Urheiluseurojen Digispurtti -hankkeeseen ESR -rahoitusta 1.8.2022-31.12.2023 väliseksi ajaksi. 
Hankkeen tavoitteet: 
1. Lisätä digitaalista osaamista urheiluseuroissa ja madaltaa kynnystä digitaalisten työkalujen käyttöön ottamiseen ja hyödyntämiseen 
2. Lisätä seurojen yhteisöllisyyttä ja seuratoiminnan kiinnostavuutta ja houkuttavuutta digitalisaation, someviestinnän ja videotuotannon avulla 
3. Luoda valmiita malleja ja digitaalisia työkaluja, joita seurat voivat hyödyntää markkinoinnissa ja viestinnässä

4. Tarjota valmentajille ja ohjaajille valmiita malleja ja työkaluja etä- / hybridivalmennuksen tueksi

5. Saada asiantuntijaosaaminen entistä paremmin alueen seurojen, valmentajien, urheilijoiden ja urheilevien lasten ja nuorten vanhempien käyttöön

6. Lisätä nuorten määrää, roolia ja mahdollisuuksia seuratoiminnassa

7. Lisätä hankehallinnoijan omaa digiosaamista
Kokouksessa päätettiin, että hankkeen koordinaattorin tehtävässä aloittaa Saara Rantanen. Hänen työsuhteensa on määräaikainen ajalle 26.9.2022-31.12.2023. 


Kokouksessa päätettiin, että seuraava Päijät-Hämeen Urheilugaala pidetään la 18.2.2023 klo 17.00 Lahden Seurahuoneella. Urheilugaalan voi  ehdottaa palkittavia PHLUn nettisivujen kautta koko vuoden ajan.


Kokouksessa käytiin läpi myös PHLUn talousasioista ja tulevia tapahtumia ja ajankohtia. 

Lisätiedot: aluejohtaja Mai-Brit Salo, puh. 040 836 7766