TEAviisari tutkimus - Päijät-Hämeen kunnat terveysliikunnan kärkipäätä 2018

5.3.2019

MEDIATIEDOTE               5.3.2019

 

TEAviisari tutkimus - Päijät-Hämeen kunnat terveysliikunnan kärkipäätä 2018

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää tietoa kuntien terveyden edistämisen aktiivisuudesta niin kutsuttuun TEAviisari -järjestelmään. TEAviisari mahdollistaa kuntien ja maakuntien välisen vertailun sekä kunnalle oman kehityksen seurannan.

Viime viikolla julkaistut vuoden 2018 TEAviisarin mittarit osoittavat, että Päijät-Hämeessä ollaan erityisesti terveyttä edistävän liikunnan osalta selkeästi valtakunnan keskitasoa edellä.

TEAviisariin on kerätty tietoja vuodesta 2010 asti. Perusterveydenhuollon, liikunnan, ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden tiedonkeruut ovat parillisina vuosina. Peruskoulujen, kuntajohdon ja kulttuurin tiedonkeruut ovat parittomina vuosina.

Tietoja kerätään kuntien toiminnasta terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi ja sen edellytysten luomiseksi, jota myös liikuntalaki kunnilta edellyttää.

Tiedonkeruu käsittää mm.

  • liikunnan huomiointia hyvinvointikertomuksessa
  • työnjako ja yhteistyö kunnan muiden hallintokuntien kanssa
  • lähiliikuntapaikkojen kehittämistä
  • kuntien tuki liikuntapaikkojen harjoitusvuoroihin

TEAviisarin tuloksista käy hyvin ilmi, että terveysliikuntastrategian tavoitteet ovat hyvää vauhtia toteutumassa. Sitoutuminen liikunnan edistämiseen kuntien strategioissa, kuntien liikuntasuunnitelmat, liikunta-aktiivisuuden seuraaminen, terveysliikunnan koordinointi ja liikunta-alan henkilöstön määrä ovat kaikki osa-alueita, joissa Päijät-Hämeen kunnat ovat selvästi valtakunnan keskitason yläpuolella. Kaikkein selvimmin Päijät-Häme on edellä muita maakuntia terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien kuntalaisten liikuntaneuvonnan osalta. Päijät-Hämeen kaikissa yhdeksässä kunnassa järjestetään liikuntaneuvontaa kuntalaisille.

TEAviisari toimii kuntien luottamus- ja virkamiesjohdolle päätöksenteon ja suunnittelun tukena, mutta myös hyvänä mittarina maakunnallisen Terveysliikuntastrategian vaikuttavuuden arvioinnissa.

Vuonna 2009 käyttöön otetun ja vuonna 2016 päivitetyn Päijät-Hämeen terveysliikuntastrategian tavoitteena on, että Päijät-Häme on terveysliikunnan edelläkävijä Suomessa. Lisäksi tavoitteena on, että Päijät-Hämeen liikuntaolosuhteet, -tarjonta ja terveysliikunnan asiantuntemus lisäävät alueellista vetovoimaisuutta. Päijäthämäläiset liikkuvat enemmän kuin muiden maakuntien asukkaat.

TEAviisarin tulokset osoittavat kiistatta, että Päijät-Häme ei ole suotta julistautunut liikunnan megamaakunnaksi.

Hyvän olon tunteeseen ei kuitenkaan kannata jäädä pitkäksi aikaa paistattelemaan. Päijät-Hämeen ikääntyvä väestö, koulujen liikuntasalien heikko tilanne, kuntatalouden haasteet, korkea työttömyys ja vaikeus saada vapaaehtoistoimijoita seuroihin ovat haasteita, joiden ratkaisemiseksi on tehtävä töitä tulevina vuosina yli toimialasektoreiden ja kuntarajojen, jotta Päijät-Häme säilyttää asemansa Suomen ykkösrivin maakuntana liikunta-asioissa jatkossakin.

Lisätietoja:

TEAviisari:  täältä.