Erityisavustus kunnille -hakuaika on parhaillaan menossa

26.8.2019

Erityisavustus kunnille – hakuaika on menossa ja jatkuu 30.9.2019 klo 16:15 saakka.
Aluehallintoviraston kautta on haettavissa miljoona euroa OKM:n avustuksina, joilla tuetaan vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastamista liikunta- ja urheiluseuroissa.

Jaettavalla avustuksella tulee toteuttaa yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista:

  • edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille

  • mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen urheiluseurassa

  • ehkäistä liikunnasta luopumista eli drop outia pitämällä vähävaraisten perheiden lapset ja nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina

  • kehittää innovatiivisia ja uudenlaisia toimintamalleja vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukemisessa

Lisätiedot, lomakkeet ja liitteet löydät täältä.