Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset - hakuaika on 25.10. - 29.11.2019 klo 16.15

17.10.2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset liikunnallista elämäntapaa edistäviin hankkeisiin vuodelle 2020. Avustukset haetaan aluehallintovirastoista. Avustuksen päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta Suomessa koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa. Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämisavustusten avulla toimeenpannaan Liikkuva Suomi -ohjelmaa paikallisella tasolla. Keskeisinä periaatteina ovat poikkisektoraalinen, -hallinnollinen ja -ammatillinen yhteistyö, liikunnan läpäisyperiaate suomalaisessa yhteiskunnassa sekä sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Huom! Tämä haku ei sisällä koulu- ja opiskelupäivän liikunnallistamista. Liikkuva opiskelu -hankkeille on lukuvuodelle 2020-2021 oma avustushaku alkuvuodesta 2020.

Avustusta voidaan myöntää

  • kunnille sekä varhaiskasvatusta järjestäville rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille

Avustusta ei kuitenkaan voida myöntää esimerkiksi

  • suoraan kuntien varhaiskasvatusyksiköille (hakijana tulee olla kunta),
  • suoraan kuntien ikäihmisten palveluyksiköille (hakijana tulee olla kunta),
  • suoraan liikuntaseuroille ja muille paikallisille yhdistyksille; voivat olla mukana hakukelpoisten tahojen hankkeissa
  • suoraan yksittäisille työpaikoille (hakijan tulee olla kunta)
  • aluejärjestöille ja sairaanhoitopiireille,
  • rekisteröimättömille yhteisöille,
  • yksityisille henkilöille,
  • kaupalliseen toimintaan

Keskeiset liikunnallista elämäntapaa edistävien hankkeiden avustusmuodot pdf 110kB opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatoimen hallinnonalalla.

Hakuaika alkaa 25.10.2019.
Hakuaika päättyy 29.11.2019 klo 16.15

Infotilaisuus

Aluehallintovirastot yhdessä järjestävät Liikunnallisen elämäntavan -avustuksen infotilaisuuden 30.10.2019, Ratapihantie 9, Helsinki / livestream.

Koulutuksessa annetaan eväitä siihen, miten kehittämisavustusta voi hakea liikunnallisen elämäntavan hankkeisiin. Päivän aikana selviää mm. mitä ehtoja avustuksen käyttöön liittyy ja minkälaisia kokemuksia on saatu aikaisemmista kehittämishankkeista.

Tilaisuus striimataan. Infotilaisuus on maksuton.

Ilmoittautuminen paikan päälle viimeistään 23.10.2019 täältä

Ilmoittautuminen pelkkään striimaukseen viimeistään 28.10.2019 täältä

 

Lisätietoja hankehausta  täältä sekä PHLU:sta
lastenliikunta, krista.pollanen@phlu.fi tai
aikuistenliikunta, keijo.kylanpaa@phlu.fi