Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden tärkeyttä korostetaan PHLU:n alueella

12.12.2019

Syksyllä 2019 valmistuneen opinnäytetyötutkimuksen tulokset osoittavat, että varhaiskasvattajien keskuudessa on lisättävä tietoisuutta varhaisvuosien liikkumisen mahdollistamisesta. Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry haluaa toiminnallaan kehittää lasten liikkumista. PHLU aikoo hyödyntää tutkimuksen tuloksia vuoden 2020 toiminnassa.

Haaga-Helian ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajaopiskelija toteutti yhteistyössä PHLU:n kanssa kyselytutkimuksen. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa varhaiskasvattajien toimintaa varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten toteuttamisesta. PHLU:n lasten liikunnan aluekehittäjä Krista Pöllänen toteaa tuloksista: ”Opinnäytetyötutkimus selvensi mitkä varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksista on helpompi ottaa käytäntöön ja mihin tulee vielä kiinnittää huomiota. Yksiköissä ja ryhmissä kiertävät PHLU:n sparraajat pystyivät kyselyn tuloksia katsoessaan varmistamaan omia kokemuksiaan yksiköiden arjesta.”  

PHLU tukee varhaiskasvattajien toimintaa muun muassa koulutusten ja sparrausten avulla. Toimintojen kehittämisellä tuloksia vastaavaan suuntaan PHLU kykenee vastaamaan vallitsevaan tilanteeseen. Liikkumiseen liittyvien asioiden sanoittamista pyritään miettimään kuulijakunnan tarpeita vastaavaksi. Näin pyritään vaikuttamaan varhaiskasvattajien mahdollistaman liikkumisen lisäämiseen.

Varhaiskasvattajien toteuttamassa arjessa on useita toimivia varhaisvuosien liikkumisen suositusten osa-alueita. Paikallaan oloa tauotetaan keskimäärin 30-60 min välein. Varhaiskasvattajat ovat kannustavana esimerkkinä liikkumiselle. Ympäristöissä nähdään enemmän mahdollisuuksia kuin rajoitteita. Hyviä asioita löytyy useita, mutta kehitettävääkin on. Tutkimustulokset osoittavat, että
vauhdikkaaseen fyysiseen aktiivisuuteen tulee kiinnittää huomiota. Liikkumisen mahdollistamista tulee selventää eri ikäryhmiä koskien. Yksi tärkeimmistä tuloksista on varhaiskasvattajien ja huoltajien kasvatuskumppanuuden vahvistaminen. ”Keskustelua kehittämis-porukassa on herännyt varsinkin perheiden tukemisesta ja siitä, kuinka auttaa varhaiskasvattajia tukemaan perheitä” Krista Pöllänen kommentoi.

Valtakunnallinen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma toimii varhaiskasvattajien arjen liikunnallistamisen tukena. PHLU:n tavoitteena on ollut saada kaikki alueen varhaiskasvatusyksiköt mukaan Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Opinnäytetyötutkimuksen tulokset ja PHLU:n aiemmat tilastot osoittavat, että ohjelmaan on liittynyt lähes jokainen alueen varhaiskasvatusyksikkö. Mitä enemmän Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaa saadaan varhaiskasvattajien toteutukseen sitä varmemmin saadaan liikkumista mahdollistettua suositusten mukaisesti.

Opinnäytetyöhön voi tutustua osoitteeessa http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019112622637


Lisätietoja

Mira Teräväinen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Vierumäki
Opiskelija, mira.teravainen@somero.fi

Tiina Sihvola, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Vierumäki
Lehtori, tiina.sihvola@haaga-helia.fi

HAAGA-HELIA on yksityinen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, tietotekniikka, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, johdon assistenttityö, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus. HAAGA-HELIAn 10 000 opiskelijaa luovat työelämäverkostoja jo opiskeluaikanaan. Opiskelijoita tukee 650 työntekijän korkeatasoinen kansallinen ja kansainvälinen osaaminen. www.haaga-helia.fi