Liikunnalla Tukea Työelämään LITTI2 hanke päättyy vuoden 2019 lopussa

19.12.2019

Liikunnalla Tukea Työelämään LITTI2 hanke päättyy vuoden 2019 lopussa. Hankkeelle ei ole myönnetty jatkorahoitusta vuodelle 2020.

Hankkeen aikana tehdyt palkkatukikelpoiset työsuhteet hoidetaan loppuun asti, mutta uusia palkkatuki työsuhteita ei tehdä.

Uuden jatkohankkeen valmisteluja tehdään ja mikäli toiminta tulee jatkumaan jossakin vaiheessa, siitä tullaan tiedottamaan.

Kiitos kaikille hankkeessa mukana olleille asiakkaille ja toimijoille!
Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa Arto Virtanen, arto.virtanen(a)phlu.fi tai Mai-Brit Salo, maippi.salo(a)phlu.fi