Liikuntaleikkikoulu ohjaajakoulutus

Aika: 12.-13.10.2019
Paikka: Asemantaustan päiväkoti, Lahti

Paikka: Asemantaustan päiväkoti, Heikinkatu 7, 15100 Lahti
Hinta: 190 €/hlö
Kouluttaja: Heidi Mälkönen

Uudistunut Liikuntaleikkikoulu- koulutus. Tule oppimaan uutta tai päivittämään tietosi! Liikuntaleikkikoulu on alle kouluikäisten lasten liikunnan monipuolinen liikuntaohjelma, joka on kehitetty eri tahojen ohjaajien käyttöön. Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus, tuntimallit ja toimintatapa edistävät pienten lasten liikuntaa mm. urheiluseuroissa, MLL -yhdistyksissä, seurakunnissa ja päivähoidossa.
Liikuntaleikkikoulua voidaan soveltaa osana päiväkodin liikuntakasvatusta. Runsaat materiaalit ja tuntipohjat täydentävät päiväkodin omaa liikuntasuunnitelmaa. Liikkari tukee myös varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksien toteutumista varhaiskasvatuksessa. Kynnys ohjata liikuntaa madaltuu tämän koulutuksen myötä.

Ilmoittautuminen tästä.