KESÄTYÖSETELI

Kesätyöseteli 2022

Kesätyöseteli on Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilun myöntämä, mutta rahoitus siihen tulee Opetus- ja kulttuuriministeriöstä, joten tuen käyttöä sitovat ministeriön määrittelemät ehdot ja raportointikäytännöt. 

Avustuksen käyttötarkoituksena on edistää nuorten kesätoimintaa liikunta- ja urheiluseuroissa 1.5.-30.9.2022 välisenä aikana.
Nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen ja kehittämiseen myönnettyä avustusta saa käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin.

Työllistettävät voivat olla iältään 15–29-vuotiaita, ja työaika on yhteensä 60 tuntia, joka voidaan suorittaa joko yhtäjaksoisesti kahden viikon aikana tai jakaa tarpeen mukaan lyhyempiin pätkiin 1.5.-30.9.2022 välisenä aikana.

Yhden henkilön palkkaukseen saa tukea käyttää 700 euroa, sisältäen mahdolliset sivukulut. Tukea ei voi käyttää eri jaksoissa saman henkilön palkkaukseen uudelleen. Avustusta ei saa myöskään käyttää jo palvelussuhteessa olevan työntekijän palkkaukseen tai palkkioihin.

Seurat vastaavat itse työnantajavelvoitteista ja palkattavien nuorten rekrytoinnista. Mikäli seura kaipaa rekrytoinnissa apua, voitte sen osalta tarvittaessa olla yhteydessä meihin.

Nyt kun kaikki 245 nuorta ovat olleet töissä on seurojen aika tehdä toimintaan liittyvä raportointi. 

Urheiluseurojen tulee tehdä avustuksen käytöstä vapaamuotoinen loppuraportti ja palauttaa se PHLU:lle viimeistään 31.10.2022 mennessä.  Raporttiin tulee liittää mukaan myös teille rahoituksen päätöksen mukana liitteinä tulleet avustusselvityslomake ja listaus työntekijöistä, sekä kustannuspaikkaraportti avustetun kohteen toteutuneista tuloista ja menoista avustuksen käyttöajalta.

Kesätyöselitoiminnassa mukana oleville työnantajayhdistyksille järjestetään loppuraportointiin liittyvä lyhyt Teams koulutus ke 12.10. klo 17.00-17.30. Linkki on lähetty kaikille tukea saaneille yhdistyksille. 

Tuen maksuun ja talousasioihin liittyen voitte olla yhteydessä taloustoimistoomme: sari.hallberg@phlu.fi, p. 044 2415 727