Ajankohtaiset OKM:n avustushaut toiminnan kehittämiseen

2.11.2021

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki)

Seuratuki on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen ja/tai työntekijän palkkaamiseen. Seuratuen avulla vahvistetaan seuratoiminnan laatua, kehitetään ja uudistetaan perustoimintaa sekä mahdollistetaan liikunnan harrastaminen taloudellisesti erityisesti lapsille ja nuorille. 
Haku aukesi 1.11.2021 ja päättyy 30.11. klo 16.15.
PHLU järjestää myös seuratuen hakuinfot ke 3.11. klo 10.00 ja ke 10.11. klo 17.30.
Lisätietoa täältä.


Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset

Vuoden 2022 avustuksissa painotetaan tämän haun tavoitteiden toteuttamista tukevia tuki- ja koordinaatiohankkeita sekä aiemmin tästä avustusmuodosta rahoituksen saaneita jatkohankkeita. Määrärahatilanteen salliessa, voidaan lisäksi rahoittaa haun tavoitteiden kannalta erityisen ansiokkaita, merkityksellisiä, laaja-alaisia ja/tai innovatiivisia uusia hankkeita. 
Haku aukesi 26.10.2021 ja päättyy 30.11. klo 16.15.
Lisätietoa täältä.


Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset (erityisavustus)

Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämisavustusten avulla toimeenpannaan valtakunnallisia liikunnanedistämisohjelmia eli Liikkuvat-ohjelmia paikallisella tasolla. Keskeisinä periaatteina ovat poikkisektoraalinen, -hallinnollinen ja -ammatillinen yhteistyö, liikunnan läpäisyperiaate suomalaisessa yhteiskunnassa sekä sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. 
Haku aukesi 26.10.2021 ja päättyy 30.11. klo 16.15.
Lisätietoa täältä.