Liikkuvaa Päijät-Hämettä rakentamassa seminaarin aineisto

11.3.2023

PHLU ja Suomen Olympiakomitea järjestivät yhteistyössä Liikkuvaa Päijät-Hämettä rakentamassa -yhteistyöseminaarin Lahden Tiedepuistossa torstaina 9.3.2023. Kutsuseminaarissa oli joko fyysisesti tai etäyhteydellä paikalla reilu 60 henkilöä. Kutsutut edustivat pääsääntöisesti Päijät-Hämeen hyvinvointialuetta tai kuntien liikuntatoimea.


Kutsuseminaarissa kuultiin puheenvuoroja, joissa nostettiin muun muassa esiin asioita, joilla voidaan tulevaisuudessa taklata suomalaisten ja päijäthämäläisten liikkumattomuuden, sekä sen mukanaan tuomia haasteita.  Puheenvuoroissa korostettiin, kuinka liikkumattomuuden miljardikustannusten taittaminen tulevina vuosina vaatii vahvaa ja avointa yhteistyötä laajasti eri toimijoiden välillä.


Lisäksi kutsuseminaarissa kuultiin, miten kevään aikana julkaistava Liikkuva Päijät-Häme 2030 -liikkumisohjelma omalta osaltaan vastaa liikkumattomuuden haasteeseen. Liikkumisohjelman päämääränä on kaikkien päijäthämäläisten fyysisen aktiivisuuden lisääntyminen ja paikallaanolon väheneminen. Fyysisin voimin tapahtuva liikkumi­nen on myös ympäristöteko. Tavoitteena on, että yhä useampi saavuttaisi kansalliset, oman ikäryhmän liikkumisen suositukset.


Työ liikkuvan Päijät-Hämeen rakentamiseksi jatkuu.


Kutsuseminaarin ohjelma & esitykset: