Liikunnan aluejärjestöt paikallista liikunta- ja urheilutoimintaa tukemassa

29.6.2020

Harry "Hjallis" Harkimo puhumassa seuraväelle Päijät-Hämeen Seuraseminaarissa Pajulahdessa syyskuussa 2019.

Suurin osa suomalaisista lapsista saa tänä päivänä nauttia Liikkuvan koulun mukanaan tuomasta aktiivisemmasta koulupäivästä ja liikkumaan houkuttelevista koulupihoista. Päiväkodeissa lapsia ohjaavat yhä paremmin monipuolisen liikunnan merkityksen lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle ymmärtävät varhaiskasvatuksen ammattilaiset. Terveytensä kannalta liian vähän liikkuva työikäinen saa lähetteen oman kunnan liikuntaneuvojalle, pääsee maksuttomaan kuntokartoitukseen ja pääsee osaavan ammattilaisen tukeamana kohentamaan fyysistä kuntoaan ja terveyttään. Pitkäaikaistyötön voi päästä palkkatuella töihin urheiluseuraan tai liikunnasta kiinnostunut nuori opiskelemaan oppisopimuksella liikuntaneuvojaksi. Monissa kunnissa on urheiluseurojen ohjaajille tarjolla maksuttomia ohjaajakoulutuksia, edullisia ensiapukursseja ja erilaisia teemakoulutuksia. Seura-aktiiveille on olemassa seminaareja, hallinnon koulutuksia, maksuttomia verkkokursseja ja erilaisia seuran kehittämistyökaluja kuten Oman seuran analyysi sekä Tähtiseura-ohjelma. Urheiluseurat voivat myös hakea erilaisia tukia oman toimintansa kehittämiseksi ja rahoittamiseksi ja saada asiantuntija-apua hakemusten tekemiseen. 

Vaikka moni urheilun, liikunnan ja seuratoiminnan parissa toimiva on edellä mainituista asioista ehkä kuullut tai lukenut, niin aika harva tietää, että kaikkien niiden taustalla on vähintäänkin osittain liikunnan aluejärjestöjen tekemä liikunnnan ja urheilun kehittämis- ja edistämistyö. 

Suomessa on koko maan kattava 15 liikunnan aluejärjestön verkosto, joka tarjoaa asiantuntija-, kehittämis- ja koulutuspalveluita urheiluseuroille ja muille liikuntatoimijoille niiden omalla toiminta-alueella. Liikunnan aluejärjestöjen yksi  vahvuus onkin nimenomaan hyvä paikallistuntemus ja alueelliset yhteistyöverkostot. Samaan aikaan aluejärjestöillä on kuitenkin vahva ja toimiva yhteistyö valtakunnallisten toimijoiden kuten Olympiakomitean, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä lajiliittojen kanssa.

Päijät-Hämeen alueella liikunnan aluejärjestöistä toimii Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry eli PHLU. Jäseniä PHLU:n toiminnassa on mukana yli 220, joista noin 170 on urheiluseuroja. PHLU:n toiminta-alueen muodostavat 16 kuntaa, joiden kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin ja liikkumisen edistämiseksi. Kunnat ovat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Joutsa, Kuhmoinen, Kärkölä, Lahti, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä. 

Tärkeitä kumppaneita PHLU:lle seurojen ja kuntien lisäksi ovat alueen molemmat urheiluopistot sekä Päijät-Hämeen Urheiluakatemia.

Liikunnan aluejärjestöjen toiminnan keskeisenä tavoitteena on saada mahdollisimman moni innostumaan säännöllisestä liikunnasta. Alejärjestöt eivät kuitenkaan itse järjestä säännöllistä ohjattua liikuntatoimintaa vaan ohjaavat ihmisiä harrastamaan liikuntaa ja urheilua urheiluseuroissa, työpaikoilla ja kouluissa ja auttavat seuroja onnistumaan omassa työssään mahdollisimman hyvin. Aluejärjestöjen toiminnan keskeisinä painopisteinä ovat elinvoimainen seuratoiminta ja liikkeen lisääminen vauvasta vaariin. 

PHLU:n missiona on mahdollistaa hyvää oloa liikunnalla ja tavoitteena on, että alueellamme on liikkuvimmat ihmiset vuoteen 2030 mennessä.

Kaikenkaikkiaan liikunnan aluejärjestöjen toiminta on hyvin laajaa. Vuonna 2019 aluejärjestöjen toiminnassa oli mukana yli 300 000 osallistujaa, koulutuksiin oallistujia oli 42 000, hyvivointitestattuja 27 600 ja leiritoiminnassa oli mukana yli 6000 lasta. 

PHLU:ssa vuonna 2019  järjestettiin 190 koulutustilaisuutta ja 130 tapahtumaa, joissa yhteeensä yli 20 000 osallistujaa. PHLU:n LITTI2 -työllistämishanke työlisti yli 151 henkilöä 53 eri yhdistykseen. Hankkeen kautta seuroihin ja muihin yhdistyksiin saatiin palkkatukea yli 1,3 miljoonaa euroa.

Liikunnnan aluejärjestöjen liikevaihto  vuonna 2019 oli noin 13,9 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen osuus kuluista on noin 28%. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa urheiluseuroille suoraa seuratukea vuosittain noin 4 miljoonaa euroa erilaisiin kehittämishankkeisiin. PHLU:n alueen seuroille tätä tukea on saatu  viime vuosina noin 90 000-145 000 euroa vuodessa. Liikunnan aluejärjestöjen seurakehittäjät sparraavat seurojen hakemuksia ja ovat yhdessä lajiliittojen ja Olympiakomitean kanssa antamassa hakemuksista lausuntoja Opetus- ja kulttuuriministeriöön. 

Tänä kevään aluejärjestöjen seurakehittäjien työnkuvaan tuli uusi yllättävä piirre, kun  korona-pandemian haasteet nostivat urheiluseuroissa esiin monenlaisia ratkottavia kysymyksiä. Aluejärjestöt myös tiedottivat ja sparrasivat seuroja Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä aluehalintovirastojen koronatukien hakemisessa. 

PHLU:n toiminta-alueella 19 urheiiluseuraa sai yhteensä 155 500 € OKM:n tukea koronan aiheuttamien taloudellisten menetysten kattamiseksi. Aluehallintoviraston koronapandemian aikaisten vaihtoehtoisten toimintamallien ja innovaatioiden kehittämistuen määriä ei  ole julkistettu alueittain. Valtakunnallisesti urheiluseuroille jaettiin OKM:n koronatukea hieman yli 3 900 000 € ja AVI:en tukea noin 1 650 000 €.

Liikunnan aluejärjestöt tekevät tiivistä yhteistyötä paitsi urheiluseurojen niin myös kuntien kanssa. PHLU kokoaa useamman kerran vuodessa alueen kuntien liikintatoimen viranhaltijat koolle. Näissä kokoontumisissa jaetaan kokemuksia ja osaamista, suunnitellaan ja kehitetään alueen liikunta- ja urheilutoimintaa yhdessä eteenpäin ja varmistetaan, että esimerkiksi kaikki liikuntaan haettavat rahoituskanavat ovat alueen kuntien tiedossa. Näiden tapaamisten yhtenä konkreettisena tuloksena viime vuodelta voidaan mainita esimerkiksi alueen  kuntien yhteinen linjaus kuntarajat ylitävien seurojen  avustus ja harjoitusvuorojen jakokäytänteistä.

Osana kunta- ja seurayhteistyötä PHLU toimii alueella myös liikuntapaikkarakentamisen asiantuntija-apuna. Viime vuosina niin PHLU:n alueen seurat kuin kunnatkin ovat aktivoituneet entistä paremmin hakemaan tukia liikuntapaikkarakentamiseen. Tämän vuoden nk. isojen liikntapaikkarakentamishankkeiden osalta Kärkölä, Lahti, Myrskylä ja Orimattila saivat Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkarakentamisen tukea hienosti yhteensä 2 642 000 euroa. Lisäksi osa alueen seuroista ja kunnista sai pienempiin liikuntapaikkahankkeisiin tukea Aluehallintovirastoilta.

Vaikka taustalla tehtävä vaikuttamis-, kehittämis- ja asiantuntijatyö ei useinkaan ns. normaalille loppukäyttäjälle eli liikkujalle tai urheilijalle suoraan näykään, niin aluejärjestöjen merkitystä liikunnan ja urheilun paikallistasolla ei voi kiistää. Siksi me liikunnan aluejärjestöissä olemme ylpeitä ja kiitollisia, että saamme yhdessä seurojen ja muun liikuntaväen kanssa tehdä työtä, jolla on merkitystä ja vaikuttavuutta. 

Haastavan koronakevään ja pienen kesätauon jälkeen jatkamme syksyllä entistä suuremmalla innolla ja sydämellä työtä yhdessä teidän kaikkien kanssa alueen urheilun ja liikunnan eteen!

Lisätietoja liikunnan aluejärjestöjen ja PHLU:n toiminnasta antavat:

Aluejohtaja Mai-Brit Salo, maippi.salo@phlu.fi, 040 8367 766

Seurakheittäjä Kustaa Ylitalo, kustaa.ylitalo@phlu.fi, 040 8390 446