Liikunta- ja urheiluseurat hakivat korona avustuksia yli 25 miljoonaa euroa

28.5.2020

Liikunnan ja urheilun korona-avustukset

OKM tiedottaa

Liikunta- ja urheiluseurojen toiminnan turvaamiseen haettiin tukea yli 25 miljoonaa euroa. Hakemuksia saatiin yhteensä 1008 kappaletta. Tukea haettiin koronasta aiheutuvien haittojen lieventämiseen ja todennettujen kulujen kattamiseen, kuten palkkakustannuksiin, vuokriin ja saamatta jääneisiin tapahtumatuottoihin. Haetut summat vaihtelivat alle tuhannesta eurosta yli 200 000 euroon. Päätökset avustuksista pyritään tekemään kesäkuun aikana.

Liikunta- ja urheiluseurojen vaihtoehtoiseen toimintaan tarkoitettua avustusta haki 314 seuraa. Hakemusten yhteisarvo on 2,6 miljoonaa euroa. Tukea haettiin etävalmennuksen ja -ohjauksen järjestämiseen liittyviin kustannuksiin, kuten palkkakuluihin ja laitehankintoihin. Aluehallintovirastot pyrkivät tekemään päätökset tuen saajista kesäkuun puoleen väliin mennessä.

Ylimmän tason kilpasarjoille ja lajiliitoille suunnattua avustusta hakivat kaikki keskeiset palloilusarjoja järjestävät liitot sekä yksilölajeista Suomen hiihtoliitto. Hakemukset pyritään käsittelemään kesäkuun alkuun mennessä.

Valtakunnallisille liikunnan koulutuskeskuksille suunnattua avustusta hakivat kaikki 11 koulutuskeskusta. Tukea haettiin yhteensä 2,4 miljoonaa euroa. Tuki on tarkoitettu koronaviruksen aiheuttaman alijäämän kompensointiin. Päätökset koulutuskeskusten osalta pyritään tekemään toukokuun aikana.