Nuorten liikuntakäyttäytyminen - LIITU -tutkimuksen tulosten julkistamistilaisuus 27.5.2021

3.5.2021

Tervetuloa kuulemaan uusinta tutkimustietoa nuorten liikuntakäyttäytymisestä. Nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa – LIITU-tutkimuksen tulokset 2020 julkaistaan maksuttomassa ja kaikille avoimessa etätilaisuudessa torstaina 27.5.2021 kello 10.00–12.00.

Uusimmassa LIITU-tutkimuksessa tarkastellaan nuorten (toisen asteen opiskelijat) liikkumisen ja liikunnan ajankohtaisia teemoja, kuten liikunta-aktiivisuutta, paikallaanoloa, unen määrää, vapaa-ajan liikuntamuotoja, seuraharrastamista, liikunnan merkityksiä, esteitä, arvoja ja arvostuksia, videopelaamista sekä nuorten kokemaa syrjintää ja kiusaamista liikunnassa ja urheilussa.

Osallistuminen tilaisuuteen vaatii ennakkoilmoittautumisen maanantaihin 24.5.2021 mennessä:

ILMOITTAUTUMINEN TILAISUUTEEN

Tilaisuuden ohjelma julkaistaan toukokuun alussa. Tilaisuuden järjestävät valtion liikuntaneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö, Jyväskylän yliopisto ja UKK-instituutti.

Lisätiedot tilaisuudesta ja ilmoittautumisista:
suunnittelija Saku Rikala, valtion liikuntaneuvosto
sähköposti: saku.rikala@minedu.fi tai puhelin: 029 533 0042

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen tarkoituksena on koota tietoa suomalaisten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä sekä liikuntaan liittyvistä asenteista, arvoista ja kokemuksista sähköisen kyselyn sekä objektiivisen liikemittarin avulla. LIITU-tutkimus on toteutettu aiemmin vuosina 2014, 2016 ja 2018.

Eri toimijoiden yhteistyönä toteutettavaa LIITU-tutkimusta johtaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus, joka vastaa myös kyselytutkimuksen toteuttamisesta. Liikkumisen ja unen objektiivisesta mittaamisesta liikemittarilla vastaa UKK-instituutti yhdessä alueellisten yhteistyökumppanien kanssa. Lisätietoa LIITU-tutkimuksesta löydät täältä.