Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n syyskokoustiedote 30.11.2023

30.11.2023

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n (PHLU) vuosikokous hyväksyi 30.11.2023 Lahdessa PHLU:n toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2024 ja valitsi hallituksen jäsenet vuosille 2024-2025.

Kokouksen avasi PHLU:n hallituksen puheenjohtaja Jussi-Matti Salmela. Jussi-Matti korosti omassa avauspuuheenvuorossaan seurojen roolia vastuullisen toiminnan osalta. "Tasa-arvo, vastuullisuus ja eettisyys pitää näkyä seurojen toiminnassa arjen tasolla. Meidän pitää pitää huolta meidän kaikista harrastajista seuroissa". 

Avauspuheenvuoron jälkeen kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pia Kuitunen, Lahti Ringette ry. 

PHLU toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2024 toiminta painottuu kahteen sisältöalueeseen, jotka ovat elinvoimainen seuratoiminta ja lisää liikettä -kokonaisuudet. Lisää liikettä -kokonaisuuden muodostavat liikkuva lapsi ja nuori sekä liikkuva aikuinen -osiot. Lisäksi toiminnassa korostuvat vaikuttaminen, viestintä ja vastuullinen toiminta. 

Toiminnan painopisteitä vuodelle 2024 ovat seuratoiminnan elinvoimaisuuden ja liikkeen lisääminen eri ikäryhmissä sekä Liikkuva Päijät-Häme 2030 -ohjelman toimenpiteiden jalkauttaminen. 

Ehdollepanotoimikunnan esityksen mukaisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Jussi-Matti Salmela, Kiekkoreipas ry. Hallituksen jäseninä jatkokaudelle valittiin jatkamaan 2. varapuheenjohtajana Ilkka Kaarna, Lahden Golf ry ja Jukka Tiikkaja, Suomen Urheiluopisto.

Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Niina Pautola-Mol, Päijät-Hämeen liitto sekä Niina Varjo, Heinolan kaupunki. Onnittelut kaikille hallitukseen valituille!

Hallituksessa jatkavat 1. varapuheenjohtaja Marja-Leena Tiainen Liikuntakeskus Pajulahti, Rinna Ikola-Norrbacka Asikkalan kunta, Risto Salonen Lahden FK ry ja Tarja Salminen Lahden Mailaveikot ry.

Alla kuvassa Jussi-Matti Salmela ja Jukka Tiikkaja. 


Lisätietoja

Mai-Brit Salo • Aluejohtaja
maippi.salo@phlu.fi • Puh. 040 836 7766
Urheilukeskus, Salpausselänkatu 8, 15110, Lahti