PHLU:n hallituksen kokoustiedote

2.11.2022

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n hallitus kokoontui 1.11.2022. 
 

Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2023 toiminta- ja taloussuunnitelma syyskokouksen päätettäväksi. 

Toiminnan painopisteitä ovat seura- ja kansalaistoiminnan elinvoimaisuuden vahvistaminen, lasten, nuorten, aikuisten ja ikääntyvien liikuntaohjelmien ja toimenpiteiden toteuttaminen sekä Päijät-Hämeen liikkumisohjelman 2022-2030 toimenpiteiden jalkauttaminen käytännön tasolle.

 
Toimintaa ja palveluja tullaan jatkossa kehittämään entistä enemmän yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa niin, että ne vastaavat kentän tarpeita. Tekemiseen pyritään löytämään myös uudenlaisia työtapoja ja mahdollisia uusia toiminnallisia rakenteita yhteistyössä urheiluopistojen ja akatemian kanssa. 

Vuoden 2023 talousarvio pohjautuu 230 000 euron valtion toiminta-avustukseen. Talousarvio täsmäytetään alkuvuodesta, kun avustus- ja hankepäätökset vahvistuvat. 

Kokouksessa todettiin PHLU:n taloustilanne sekä työllistämishankkeen jatko. Hankkeelle on haettu jatkorahoitusta vuodelle 2023 ja KEHA:n vaatimat toimenpiteet maksatusten osalta etenevät. 

Kokouksessa hyväksyttiin Artjärven Kotiseutuyhdistys ry:n, Lammin Evonkävijät ry:n ja Joutsan Voimistelu ja Liikunta ry:n ero PHLU:n jäsenyydestä.

Kokouksessa käytiin läpi Suomen Liikunnan Alueet ry:n toimintasuunnitelma 2023 ja päätettiin, että hallituksen puheenjohtaja Jussi-Matti Salmela edustaa PHLU:ta Suomen Liikunnan Alueet ry:n syyskokouksessa. 

Hyvinvointialueiden järjestöneuvottelukunnassa liikunta- ja urheiluseuroja edustaa aluejohtaja Mai.Brit Salo.

Lisätiedot: aluejohtaja Mai-Brit Salo, puh. 040 836 7766