Selvitykset korona ajan avustuksista - lue ohjeet ja toimita raportit ajoissa

30.6.2020

Seuroille on tullut päätöksiä korona ajan erityisavustuksista (OKM ja AVI). Hieno juttu!

Nyt kuitenkin päätökset kannattaa lukea huolella mm. sen osalta mihin avustusta saa käyttää, millä ajanjaksolla sekä milloin ja miten avustuksen käyttö pitää raportoida. Aikatauluista ja ohjeista pitää pitää kiinni, jotta välttyy ikäviltä jälkiseuraamuksilta. 

Tässä joitakin yleisasioita päätöksistä, mutta tosiaan jokaisen pitää noudattaa teille päätöksessä tulleita tarkkoja ohjeita. 

Covid-19 pandemia-avustukset liikunta- ja urheiluseuroille (erityisavustus, OKM) 

Myönnetyn avustuksen käyttöaika 1.3.-31.5.2020

Selvitys on annettava viimeistään 30.4.2021

Avustusta saa käyttää vain 1.3.-31.5.2020 syntyneisiin todellisista toimitilojen vuokrista sekä valmentajien, ohjaajien sekä seuran toimihenkilöiden palkoista aiheutuneisiin kustannuksiin.

Avustuksella ei voi korvata henkilöiden lomautusajan korvauksen ja palkan erotusta.

Avustuksella ei voida kattaa sellaisia kustannuksia, johon avustuksen saaja on saanut yksilöityä sekä toiminnallisesti että ajallisesti rajattua muuta julkista avustusta, kuten opetus ja kulttuuriministeriön myöntämää seuratukea tai paikallisille liikunta- ja urheiluseuroille toiminnan ja palveluiden saatavuuden järjestämiseen tai toteuttamiseen muulla tavoin (esim. etä- tai digivalmennus) koronapandemiasta aiheutuneisiin kustannuksiin myönnettyä avustusta.

Avustuksella voidaan kattaa palkkakustannuksia enintään kaksi kuukautta /seura.

Avustuksella voidaan kattaa henkilön kuukausipalkasta enintään puolet ja enintään 1000 euroa/henkilö/kuukausi.

Vain todellisiin ja toteutuneisiin kustannuksiin perustuvat menot ovat hyväksyttäviä.

Huomioithan jo nyt nämä avustukseen liittyvät ohjeet, ettei tule jälkikäteen ongelmia. 

Erityisavustus paikallisille liikunta- ja urheiluseuroille (Aluehallintovirasto) 
Erityisavustus paikallisille liikunta- ja urheiluseuroille toiminnan ja palveluiden saatavuuden järjestämiseen tai toteuttamiseen muulla tavoin (esim. etä- tai digivalmennus) koronapandemiasta aiheutuneiden toimintarajoitusten aikana.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys aluehallinnon sähköisen järjestelmän kautta viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Huomioithan tässä nopean raportointiajan. 

Raportoinnin osalta kannattaa kysyä tarvittavia lisäohjeita suoraan päätöksissä olevilta lisätietoja antavilta henkilöitä.