Suomi liikkeelle -ohjelman kokeilu- ja innovaatiohaku aukeaa

23.4.2024

Opetus- ja kulttuuriministeriö 23.4.2024
Tiedote


Hallituksen käynnistämän poikkihallinnollisen ja valtioneuvostotasoisen Suomi liikkeelle -ohjelman tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä. Kokeilu- ja innovaatiohaun avulla etsitään uusia keinoja liikkumisen edistämiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut haettavaksi Suomi liikkeelle -ohjelman kokeilu- ja innovaatioavustukset ajalle 1.8.2024-31.12.2025. Avustuksen päätavoitteena on lisätä väestön liikkumista. Hakuaika alkaa 23.4.2024 ja päättyy 28.5.2024 klo 16.15.

Avustushaussa painotetaan uusia, monistettavissa olevia kokeiluja ja -innovaatioita, joiden avulla lisätään liikkumista (fyysistä aktiivisuutta). Erityistä huomiota haussa kiinnitetään vähän liikkuviin kohderyhmiin sekä arjessa tapahtuvan liikkumisen lisäämiseen.

Kokeilu ja innovaatio voidaan toteuttaa erilaisissa toimintaympäristöissä. Se voi liittyä esimerkiksi kävelyyn ja pyöräilyyn, ulkoiluun, luonnon virkistyskäyttöön, omaehtoiseen tai organisoituun liikkumiseen, viestintään, työelämään tai ikääntyneiden ja perheiden arkeen.

Avustusta voidaan myöntää rekisteröityneille yhteisöille ja säätiöille yleishyödylliseen toimintaan, kunnille, kuntayhtymille tai korkeakouluille. Avustusta ei kuitenkaan voida myöntää suoraan yhtiömuodossa toimivalle oikeushenkilölle (rajoitus ei koske korkeakouluja), suoraan liikunta- ja urheiluseuroille tai muille paikallisille rekisteröityneille yhdistyksille tai yksityisille henkilöille.

Hankkeita kannustetaan usean toimijatahon yhteistyöhön liikkumisen lisäämisessä. Hankkeessa voidaan tehdä yhteistyötä esimerkiksi liikunta- ja urheiluseurojen ja muiden paikallisten yhdistysten sekä yritysten kanssa.

Avustuksiin on käytettävissä enintään 3,7 miljoonaa euroa.


Tarkemmat tiedot hausta hakuilmoituksessa.


Lisätietoja:
Minttu Korsberg, pääsihteeri, Suomi liikkeelle -ohjelma
minttu.korsberg@gov.fi, p. 0295 330 018

Tommi Lehto, hallinnollinen avustaja
tommi.lehto@gov.fi, p.  0295 330 007

Opetus- ja kulttuuriministeriö | okm.fi | info.okm@gov.fi