Liikunnan aluevaaliehdokkaat, astukaa esille!

11.1.2022

Merkittävä osa suomalaisista liikkuu liian vähän. Tällä on erittäin merkittäviä kansanterveydellisiä ja kansantaloudellisia vaikutuksia. Ennen kaikkea se heikentää suomalaisten elämänlaatua. Olemme liikunta- ja urheiluyhteisössä erittäin huolissamme liikkumattomuudesta ja sen vaikutuksista ihmisten hyvinvoinnille.

On tärkeää, että myös perustettavat hyvinvointialueet ottavat liikunnan edistämiseen vahvan ja kunnianhimoisen otteen. Liikunta on tehokkainta ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja sopii senkin takia hyvin hyvinvointialueiden agendalle.

Olympiakomitea ja Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu esitämme, että hyvinvoinnin ja terveyden hyötyjen varmistamiseksi Päijät-Hämeen hyvinvointialueellakin kirjataan selkeästi liikunnan edistäminen ja siihen liittyvät elintapaneuvonta ja liikunnan palveluketjut hyvinvointialueen strategiaan.

Tämä olisi paras tae sille, että tästä tärkeästä työstä tulee suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Hyvinvointialueiden ja järjestösektorin välille tulee myös rakentaa järjestelmällistä yhteistyötä, mikä tuo kolmannen sektorin voimavarat alueellisen hyvinvointityön käyttöön. Toivottavaa olisi, että liikunnan merkitys näkyisi myös uusien alueiden rakenteissa, ja että kultakin alueelta löytyisi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta tai muu vastaava elin, jonka tehtäviin kuuluu linjata myös liikunnan edistämisestä.

On selvää, etteivät hyvinvointialueet eivät voi saavuttaa tärkeitä tavoitteitaan, ellei niissä suhtauduta tosissaan myös liikunnan edistämiseen. Liian vähäisestä liikunnasta aiheutuvat kustannukset ovat Suomessa yli 3 miljardia euroa vuodessa. Päijät-Hämeessä tämä tarkoittaa vähintään 110 milj. euroa vuodessa.

Tammikuussa järjestettävissä aluevaaleissa valitaan aluevaltuustot, jotka käyttävät hyvinvointialueiden ylintä päätösvaltaa. On tärkeää saada hyvinvointialueiden työ alusta alkaen kohdistumaan myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Nyt on oikea aika liikunnan edistämiseen suuntautuneiden ehdokkaiden tuoda äänensä kuuluviin!

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja 
Suomen Olympiakomitea


Jussi-Matti Salmela
puheenjohtaja
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu