TYÖKYKYISENÄ TYÖELÄMÄÄN (TKT1)

Hanke on päättynyt.

Työkykyisenä työelämään -hankkeen (2017-19) tavoitteena oli edistää lahtelaisten työttömien elämänhallintaa, hyvinvointia sekä työkykyä, ja siten sijoittumista työmarkkinoille.

Hankkeen myötä Lahteen syntyi huonossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien liikuntaneuvonnan osallistava toimintamalli, jonka muodostavat kaksi osiota:

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.
Euroopan unioni. Euroopan sosiaalirahasto.


1) Työttömien liikuntaneuvonnan palveluketju ja toimintamalli

Toiminta suunnattiin erityisesti lahtelaisille yli 50-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille sekä työttömyysuhan alla ja työmarkkinoiden ulkopuolella oleville. Yksilökeskeisessä toimintatavassa hyödynnettiin moniammatillista verkostoa yksilön huomioimiseksi fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena. 

2) Työttömien Työkuntotodistuksen toimintamalli

Hankkeen aikana kehitettiin Työkuntotodistus, jota sen suorittaneet asiakkaat voivat hyödyntää työnhaussa osoituksena aktiivisuudesta ja kiinnostuksesta omaa hyvinvointia kohtaan. 
Lue lisää:

Esimerkki työkuntotodistuksesta.


Loppuseminaari

Työkykyisenä Työelämään -hanke päättyi Lahden Sibeliustalolla 20.8.2019 loppuseminaariin. Paikalla oli useita yhteistyökumppaneita, ja puhujina olivat paikalla erikoistutkija Miia Wikström Työterveyslaitokselta sekä Lahden Työllisyysasioiden päällikkö Sami Kuikka.

Seminaarin päätös.


Loppuseminaarin esitysmateriaalit

Lisätietoja:
Reda Oulmane
reda.oulmane(at)phlu.fi
p. 044 240 7490