Liikuntaraportti 2022

21.11.2022

Lokakuussa ilmestyi Liikuntaraportti 2022 -julkaisu, joka kuvaa suomalaisten lasten, nuorten, työikäisten aikuisten ja ikäihmisten mitattua liikkumista, paikallaanoloa ja fyysistä kuntoa. Raportti tarjoaa tuoretta tietoa viime talvena toteutetusta KunnonKartta-tutkimuksesta sekä ikäihmisten IKLI-tutkimuksesta. Se myös kokoaa LIITU-tutkimuksen sekä Move-mittausten ja Puolustusvoimien kuntoaineistot yhteen.

Raportti ja siitä tehty infografiikka löytyvät täältä. Lisäksi luettavissa on tiivistetty tiedote raportista.