Urheiluseurojen kesätoiminnan avustushaku

22.3.2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Liikunnan aluejärjestöille 2 478 000 € avustuksina edelleen jaettavaksi liikunta- ja urheiluseuroille, jotka työllistävät ja osallistavat nuoria kesätöihin. Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:lle myönnettiin hankeavustusta 175 000 € (OKM/46/625/2023) 250 nuoren kesätyöllistämiseksi PHLU:n alueen urheiluseuroille. Avustuksella tuetaan lasten ja nuorten liikuntaa, liikuttamista ja harrastustoiminnan lisäämistä sekä uusien seuratoimijoiden mukaan saamista liikunta- ja urheiluseuroissa.

PHLU sai myös kesätyöllistämiseen liittyvää koulutustukea, jonka avulla seuroille järjestetään maksuttomia koulutuksia huhti-syyskuun aikana.

AVUSTUSHAKU ON NYT ALKANUT!

Nuorten kesätoiminnan ja kesätyömahdollisuuksien lisäämiseksi tuemme lasten ja nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista ajalle 1.4. – 30.9.2023. Nuoreksi määritellään tässä tukihaussa 15 – 29 -vuotiaat. 

Avustushaku alkaa ke 22.3. ja päättyy 23.4. Hakemukset käsitellään viikoittain saapumisjärjestyksessä ja päätöksistä tiedotetaan hakijan yhteyshenkilöä.

Avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai -palkkion maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä avustuksella katetaan henkilön palkkakuluista 700 € osuus/henkilö, sisältäen sivukulut.

Lisätietoja aiheesta täältä.