PHLU mukana valtakunnallisessa VESOTE-hankkeessa

30.6.2017


Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) -hanke
 

VESOTE on yksi STM:n rahoittamista hallituksen kärkihankkeista Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeen Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projektissa (2017-18).

VESOTE-hanke vahvistaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Hankkeen kehittämistoimet painottavat liikkumista, ravitsemusta ja unta. Lopullisena hankkeen päämääränä on, että suomalaiset lisäävät liikkumista, vähentävät istumista, syövät monipuolisesti ja terveellisesti sekä nukkuvat paremmin.

Hanke kestää vuoden 2018 loppuun ja sen aika toimintoja kehitetään Päijät-Hämeessä yhdessä valtakunnallisten ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Lisätietoja valtakunnallisesta hankkeesta löytyy alla olevasta esitteestä.

Lisätietoja paikallisesta toiminnasta Mai-Brit Salo, maippi.salo@phlu.fi
 

Liitteet