Lasten ja nuorten liikunnan tila Suomessa

4.1.2019

Tuloskortti 2018 on uusimpaan tutkimustietoon perustuva yhteenveto lasten ja nuorten liikunnasta ja sen edistämismahdollisuuksista Suomessa.

Fyysinen aktiivisuus on keskeinen osa lasten ja nuorten hyvinvointia, tervettä kasvua ja kehitystä. Lasten ja nuorten liikuntaa mahdollistavia ja estäviä päätöksiä tehdään yhteiskunnassa kaikilla tasoilla.

Tuloskortissa kuvataan ja arvioidaan lasten ja nuorten liikunnan kokonaisuutta 11 osa-alueen kautta. Aiempiin vuosiin verraten, nyt uutena on mukana eri-ikäisten lasten ja nuorten tulosten erittely, toimintarajoitteita kokevien liikunnan tilanne sekä uusimmat tulokset fyysisen aktiivisuuden muutoksista 2000-luvulla.

Työ on osa kansainvälistä lasten ja nuorten allianssia, ja kansainväliseen vertailuun osallistui 49 maata. Suomi voitti kansainvälisen Best Report Card 2018 -palkinnon! Tuloskorttityön toteuttanut asiantuntijaryhmä kannustaa päätöksentekijöitä kaikilla tasoilla mahdollistamaan lasten ja nuorten liikkumista ja poistamaan sen esteitä.

Tutustu lisää täältä!